Elia News
Deze mail in uw browser zien 
Elia Group
 
Boucle du Hainaut
 
« Boucle du Hainaut » project van start
 
Na meer dan twee jaar voorbereiding wordt het “Boucle du Hainaut” project concreet. Elia start met de procedure voor de herziening van het gewestplan. Het dossier is ingediend bij de gemeentelijke administraties. Rekening houdend met de coronamaatregelen verloopt de informatiesessie via digitale communicatiekanalen. Het “Boucle du Hainaut” project is een nieuwe 380kV-verbinding tussen Avelgem en Courcelles (84,4 km) en is momenteel één van de grootste infrastructuurprojecten van Elia.
 
Lees het persbericht
 
 
 
Berlin Wall
Berlin Wall
Berlijnse Muur ingehuldigd  
Voormalig Europees president Herman Van Rompuy en de Duitse ambassadeur voor België Martin Kotthaus waren de eregasten op de inhuldiging van een stuk Berlijnse Muur op de Elia site in Schaarbeek. Elia Group kocht het monument tijdens een veiling voor het goede doel op de Brusselse kunstbeurs BRAFA. Met hoofdkantoren in Brussel en Berlijn staat het aangekochte fragment symbool voor de samenwerking en onderlinge verbondenheid tussen Elia en 50Hertz binnen Elia Group. De opbrengst gaat naar Kom Op Tegen Kanker.  

Lees het persbericht
 
 
 
Halfjaarresultaten: bedrijfs-continuïteit in uitzonderlijke tijden
Eind juli zijn de halfjaarresultaten voorgesteld. Elia Group zorgt voor bedrijfscontinuïteit in uitzonderlijke tijden. Er waren netinvesteringen van 134,7 miljoen euro in België en 191,3 miljoen euro in Duitsland. Covid-19 heeft geen materiële impact op de resultaten van Elia Group in 2020. De financiële vooruitzichten voor dit jaar werden bevestigd. 
 Lees het persbericht
Elia Group HY results 2020
 
 
 
Nemo Link
Nemo Link 
Nemo Link is de onderzeese gelijkstroom-verbinding van 1000MW tussen Engeland en België die begin 2019 in dienst ging. Nemo Link heeft met zijn huidige beschikbaarheid van 99,9% voor 2020 al een héél succesvol jaar van operaties achter de rug. Sinds 1 september werd de verliesfactor van de interconnector verlaagd van 2,6 % naar 2,372% aangezien de waargenomen energieverliezen bij transport tot nu toe lager uitvielen dan initieel verwacht. Een lagere verliesfactor zorgt er ook voor dat de marktpartijen minder moeten betalen voor de energieverliezen tijdens transport op de interconnector.

 
 
 
50Hertz Uckermark
Belangrijke hoogspanningslijn in Duitsland vergund

50Hertz heeft de bouwvergunning voor de Uckermark-lijn verkregen. Dit  is een bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen de stations Bertikow en Vierraden ten noord-oosten van Berlijn. De bestaande 220 kV-lijn wordt vervangen door een 380 kV-lijn. Op termijn kan zo vijf keer meer elektriciteit getransporteerd worden. De lijn loopt door Natura 2000 gebied. Er wordt daarom sterk rekening gehouden met de aanwezige fauna en flora. Zo komt er bebakening voor vogels en zijn de masten op bepaalde plaatsen 20 meter lager. 
Lees het persbericht
50Hertz
40% meer transmissiecapaciteit                                    

50Hertz heeft op een deel van de 380kV-lijn tussen Saksen en Thüringen hoge temperatuurgeleiders (HTLS-geleiders) aangebracht. Deze zijn gemaakt van een speciale legering die het mogelijk maakt om de transportcapaciteit tot 40% te verhogen. Zo kan op een veilige manier meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen in het systeem geïntegreerd worden.Lees het persbericht
 
 
 
Vier Duitse TSO’s werken aan efficiënt congestiebeheer

Amprion, TenneT, TransnetBW en 50Hertz hebben een gezamenlijk project opgestart om de zogenaamde redispatch maatregelen te harmoniseren. Bij redispatching wordt aan marktpartijen gevraagd om tegen betaling meer of minder te produceren of te consumeren. Dat is soms nodig om congesties in het elektriciteitssysteem te vermijden.  Vroeger gebeurde dit per regelzone. Nu gebeurt dit gecoördineerd binnen het volledige Duitse elektriciteitssysteem.

Lees het persbericht
 
 
 
Boucle de l'est
Bescherming van kwetsbare natuur 
In de provincie Luik werkt Elia aan de realisatie van het Boucle de L’Est project dat voor een deel door kwetsbaar natuurgebied loopt. Om de vochtige veengronden niet te beschadigen, worden de aanrijpistes speciaal aangelegd met kussens van gesteente. Hoe dat precies werkt, kan je hier ontdekken.  
Meer info
Boucle de l'est
 
 
 
INNOVATIENIEUWS 
 
Open Innovation Challenge
Finale Open Innovation Challenge wordt hybride evenement 
Nu donderdag, 10 september, kennen we de winnaar van de Open Innovation Challenge 2020. Elia Group organiseert deze innovatiewedstrijd voor startups en kmo’s al voor de 4de keer. Deze editie focust op de ontwikkeling van digitale oplossingen voor een veilig net- en databeheer. Door de corona maatregelen wordt het aantal aanwezigen beperkt. Het evenement wordt daarom live uitgezonden via een multi-camera opname via deze link.
Volg het evenement live
 
 
 
 
GRID DATA  
 
interconnections system services consumption and generation
 
Interconnecties
Systeemdienst
Verbruik en productie
 
 
MNA data total solar forecast total wind forecast
 
Gegevens MNA
Total solar forecast
Total wind forecast