Elia News
Webversion
elia group
 
Act Now Elia Group
 
Elia Group lanceert duurzaamheidsplan ‘Act Now’
 
Met een gedetailleerd actieplan wil Elia Group haar duurzaamheidsprestaties verbeteren. Die ambitie zit al langer in de strategische doelstellingen van de groep. In het Act Now plan wordt dit concreet uitgewerkt rond vijf dimensies. Alle vijf hebben ze een duidelijke link met een of meerdere duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s). Elia Group focust op decarbonisering, biodiversiteit, veiligheid en gezondheid, gelijkheid, diversiteit en inclusie en goed bestuur.
 
Lees het persbericht
 
 
Decarbonisation of the electricity sector
Decarbonisering van de elektriciteitssector

De grootste winst voor het klimaat kunnen we boeken door ons elektriciteitssysteem te decarboniseren. Voor Duitsland ligt de lat op 65% hernieuwbare energie tegen 2030, België streeft naar 40%. Elia Group wil deze doelstellingen ondersteunen door te investeren in ons net. Ook de ontwikkeling van een nieuw marktmodel moet de integratie van hernieuwbare energie versnellen. We bereiden ons ook voor op de elektrificatie van de samenleving, door op zoek te gaan naar sectorconvergentie, met bijvoorbeeld de auto- en bouwsector.
Bekijk de video
CO2 neutral
Elia Group wil haar eigen activiteiten CO2 neutraal maken

Ook binnen het bedrijf streeft Elia Group naar CO2-reductie tegen 2030. Zo zorgen netverliezen nu voor extra CO2-uitstoot. Elia Group wil die verliezen met 28% verminderen. Ook het wagenpark zal vergroenen, tegen 2030 willen we onze uitstoot met 90% verminderen. In onze nieuwe gebouwen streven we naar een vermindering van 30% door het toepassen van de strengste energienormen. In onze nieuwe posten willen we de ecologische voetafdruk verminderen door het gebruik van SF6-gas te halveren.
​​​​​​​
Bekijk de video
 
 
Elia Group Q1 results
Kwartaalverslag bevestigt financiële vooruitzichten
De financiële vooruitzichten voor 2021 zijn bevestigd in het kwartaalverslag van Elia Group. We verwachten dat het adjusted rendement op eigen vermogen tussen 5,5% en 6,5% zal liggen. In België handhaven we een streefcijfer van € 365 miljoen aan investeringen. In Duitsland blijft de verwachting dat 50Hertz om en bij de € 860 miljoen investeert.
Lees het persbericht
 
Gewone algemene vergadering keurt dividend goed
De gewone algemene vergadering van Elia Group heeft de financiële resultaten en de uitbetaling van het dividend bekrachtigd. Het bruto dividend bedraagt €1,71 per aandeel. Ook enkele bestuurders werden opnieuw verkozen of benoemd. Alle agendapunten zijn goedgekeurd. Door de coronamaatregelen verliep de vergadering digitaal. U kan ze hier opnieuw bekijken.
Lees het persbericht
Elia Group General Meeting
 
Decarbonisation of the electricity sector
Contract convertorstations SuedOstLink toegekend
​​​​​​

Het contract voor de bouw van twee convertorstations voor de SuedOstLink is gegund aan Siemens. De SuedOstLink is een gezamenlijk project van 50Hertz en Tennet. Het is een belangrijke schakel in het transport van grote volumes hernieuwbare energie. De verbinding loopt van het Noord-Duitsland waar heel wat windproductie is naar de verbruikscentra in het zuiden. De verbinding is in gelijkstroom (DC). De twee convertorstations zijn nodig voor het omzetten naar wisselstroom (AC).
Lees het persbericht
CO2 neutral
Iberdrola en 50Hertz bouwen offshore-onderstation 

Iberdrola, actief in de ontwikkeling van windparken op zee en 50Hertz hebben een overeenkomst getekend om samen te werken aan het offshore onderstation voor het Baltic Eagle windpark. Het contract omvat de bouw, installatie en inbedrijfstelling van het project in de Oostzee. Het platform zal in België gebouwd worden. Op het offshore-onderstation komt de technische apparatuur die de elektriciteit van de windturbines ontvangt.
​​​​​​​
Lees het persbericht
 
Elia Group vision paper
Consumentgericht marktmodel
Op 18 juni stelt Elia Group een nieuw marktmodel voor dat consumenten een actievere rol geeft binnen het elektriciteitssyteem. Door de elektrificatie van de samenleving en een toenemend aandeel van hernieuwbare energie, moet de vraag afgestemd worden op het aanbod. Daarom moet de consument zijn gedrag kunnen aanpassen aan de toestand van het net. Hoe we de markt kunnen ondersteunen om dat te realiseren stellen we u graag voor op 18 juni.
Registreren voor het event
 
Dertig bedrijven testen nieuwe energiediensten
Dertig bedrijven uit verschillende sectoren zijn geselecteerd voor de tweede testronde in het IO.Energy project. Dat is een ecosysteem van marktspelers die samenwerken aan nieuwe diensten waarin de consument centraal staat. Vijf projecten over elektrische mobiliteit, lokale energiegemeenschappen, green tracking en net ondersteunende diensten gaan nu de pilootfase in. Op termijn kunnen ze uitgroeien tot nieuwe producten of diensten die het energielandschap klaar maken voor de energietransitie.
Lees het persbericht
IO.Energy
 
Elia Group vision paper
28 landschapsprojecten in kader van de Oostlus
Een veerkrachtig bos, vijvers, viscaches, nestkasten, boomgaarden ... Het zijn maar enkele voorbeelden uit de verschillende landschapsprojecten die in het kader van de Oostlus zullen gerealiseerd worden. Deze projecten krijgen samen ongeveer 340.000 euro dankzij het landschaps- en biodiversiteitsfonds van Elia.  De coöperatie Ecofirst begeleidt deze projecten om de kwaliteit en opvolging te garanderen
Lees het persbericht
 
INNOVATION NEWS
 
Elia Group Open Innovation Challenge
Finale Open Innovation Challenge
Op 21 juni kennen we de winnaar van de Open Innovation Challenge. Deze wedstrijd van Elia Group richt zich op startups om innovatie te stimuleren en te versnellen richting een succesvolle energietransitie. Het thema dit jaar is de exploitatie van het offshore net. Vijf finalisten stellen hun innovatief idee hierrond voor. De winnaar ontvangt 20 000 euro, begeleiding, en de kans om het project binnen Elia groep te ontwikkelen. Via deze link kan u de finale volgen.
Meer info
 
 
 
GRID DATA
 
Interconnections
Interconnecties
System services
Systeemdienst
Consumption & generation
Verbruik en productie
MNA data
Gegevens MNA
Total solar forecast
Total solar forecast
Total wind forecast
Total wind forecast
 
 
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om u de nieuwsbrieven en communicaties van Elia te sturen. U kunt op elk moment gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief en in onze communicaties. Meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens is beschikbaar in ons privacybeleid.