Projecten Elia
Deze mail in uw browser zien
Header
 
Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, legt nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels aan tussen Brugge en Sijsele. Via deze nieuwsbrief informeert Elia u over de gewijzigde verkeerssituaties tijdens de eerste fase van de werken. 
 
Aanleg elektriciteitskabels in 9 fasen

Vanaf 9 maart 2020 legt Elia nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels aan tussen Brugge en Sijsele. Dit gebeurt in 9 fasen om de hinder te beperken in tijd en ruimte. De elektriciteitskabels worden grotendeels via de middenberm van de Maalse Steenweg (N9) aangelegd. Het aantal afslagstroken en keerpunten ter hoogte van de werfzone is hierdoor beperkt. Onder drukke kruispunten voert Elia boringen uit om het verkeer niet verder te hinderen. Gedurende de spitsuren wordt enige verkeershinder verwacht. Tijdens de werken blijven handelszaken en woningen steeds bereikbaar. Naar verwachting zullen de werken duren tot en met april 2021.
 
Image
Image
 
Voorbereidende werken Maalse Steenweg van 9 maart tot eind maart

Vanaf 9 maart tot en met eind maart 2020 voorziet Elia voorbereidende werken op de Maalse Steenweg (N9). Eilanden op de middenstrook worden verwijderd. Daarnaast zorgt Elia voor een tijdelijk verbreding van de Maalse Steenweg tussen de Altebijstraat en Vredestraat. Deze werken gebeuren in stukken van 200 meter en zijn nodig om tijdens de kabelwerken verkeer in beide richtingen mogelijk te houden. Hierdoor zijn er tijdelijk minder parkeerplaatsen langs de Maalse Steenweg aan de oneven zijde.
 
Gewijzigde verkeerssituatie in Altebijstraat van 16 maart tot 10 april

In de week van 16 maart start Elia met de aanleg van ondergrondse elektriciteitskabels in de Altebijstraat. Hierdoor is enkel verkeer in de richting van de Nijverheidsstraat mogelijk. Het verkeer richting de Maalse Steenweg wordt omgeleid via de Buiten Kazernevest (R30). Om de kabelwerken in de Altebijstraat vlot en veilig uit laten voeren, geldt vanaf 30 maart tot 10 april een parkeerverbod van 07.00 uur tot 17.00 uur.
 
Werken op middenstrook van Maalse Steenweg vanaf 20 april 

Vanaf 20 april 2020 start Elia met de aanleg van elektriciteitskabels onder de middenstrook van de Maalse Steenweg . De werken vinden plaats vanaf de kruising met de Altebijstraat tot net voorbij de kruising met de Vredestraat. Verkeer in beide richtingen blijft mogelijk via een (versmalde) rijstrook. Afslaand verkeer richting De Mote is uitsluitend mogelijk vanuit Brugge (R30). Verkeer vanuit Damme kan De Mote bereiken via de Assebroeklaan.
 
Image
 
Gewijzigde verkeerssituaties van korte duur

Tijdens de uitvoering van de werken worden bijkomende omleidingen van korte duur (enkele uren of dagen) voorzien. Alle datums zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Eventuele wijzigingen worden gecommuniceerd via signalisatieborden.

• In de week van 16 maart legt Elia wachtbuizen aan op het einde van de Speelpleinlaan. Tijdens de werken wordt het verkeer omgeleid via de Beaupréstraat en de Altebijstraat. Enkele
parkeerstroken zijn niet beschikbaar.

• In de week van 16 maart legt Elia wachtbuizen aan in de Altebijstraat. Tijdens de werken wordt
het verkeer omgeleid via de Speelpleinlaan en de Beaupréstraat. Enkele parkeerstroken zijn
niet beschikbaar.

• Van 24 tot 27 maart is de Altebijstraat volledig afgesloten ter hoogte van de Maalse Steenweg. Verkeer wordt omgeleid via de Assebroeklaan en de Speelpleinlaan.
 
Bereikbaarheidsadviseur voor handelaars N9

Elia heeft een bereikbaarheidsadviseur aangesteld als rechtstreeks aanspreekpunt voor ondernemers met een (handels)zaak ter hoogte van de werfzone. Tijdens de werken kunnen handelaars bij de bereikbaarheidsadviseur terecht voor meer informatie over hun bereikbaarheid, de fasering van de werken of opmerkingen over de werf. De bereikbaarheidsadviseur start binnenkort met een rondgang om zich persoonlijk voor te stellen aan alle betrokken handelaar.
 
Facebook   Linkedin   Twitter
 
 
www.elia.be 
omwonenden@elia.be
0800-11-089
 
 
Uitschrijven van deze lijst