Projecten Elia
Deze mail in uw browser zien
Header
 
Via deze nieuwsbrief houdt Elia u op de hoogte over het project Brugge-Sijsele. In deze edite worden de heropstart van de werken in de Maalse Steenweg (N9) en Altebijstraat besproken. Dit gebeurt met respect voor de maatregelen die zijn afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus (covid-19) te beperken.

 
Heropstart van werkzaamheden in Brugge

Verschillende maatregelen zijn afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus (covid-19) te beperken. De activiteiten van de energiesector worden als cruciaal beschouwd. Daarom zet Elia haar werken in uw buurt stapsgewijs voort. Uitsluitend werkzaamheden waarbij het mogelijk is de maatregelen gelinkt aan het coronavirus te respecteren, worden de komende periode heropgestart. Het handhaven de gezondheid en veiligheid van alle medewerkers en de omgeving is daarbij de belangrijkste prioriteit. 

 
Voorbereidende werken Maalse Steenweg van 20 april tot begin mei 

Vanaf 20 april tot begin mei 2020 voorziet Elia voorbereidende werken op de Maalse Steenweg (N9). Eilanden op de middenstrook worden verwijderd. Daarnaast zorgt Elia voor een tijdelijke verbreding van de Maalse Steenweg tussen de Altebijstraat en Vredestraat. Deze werken gebeuren in stukken van 200 meter en zijn nodig om tijdens de kabelwerken verkeer in beide richtingen mogelijk te houden. Hierdoor zijn er tijdelijk minder parkeerplaatsen langs de Maalse Steenweg aan de oneven zijde. 

 
Aanleg wachtbuizen in Maalse Steenweg in week van 20 april 

Tussen maandag 20 april en vrijdag 24 april 2020 voert Elia werken uit in de Maalse Steenweg (N9) ter hoogte van het kruispunt van de Altebijstraat. In een open sleuf worden wachtbuizen aangelegd. Daarna zal Elia de open sleuf terug opvullen met grond. Op een later te bepalen moment zal Elia haar elektriciteitskabels door de wachtbuizen trekken. De werken verlopen in twee fasen.
 
In fase 1 worden wachtbuizen aangelegd onder de rijstrook van de Maalse Steenweg richting Damme. Doorgaand verkeer via de Maalse Steenweg blijft in beide richtingen mogelijk. Verkeer via de Altebijstraat wordt in beide richtingen omgeleid via De Mote of de Assenbroeklaan.
 
In fase 2 legt Elia wachtbuizen aan onder de rijstrook van de Maalse Steenweg richting Brugge. Doorgaand verkeer via de Maalse Steenweg blijft in beide richtingen mogelijk. Tijdens deze werken is ook opnieuw verkeer via de Altebijstraat mogelijk.

 
Aanleg wachtbuizen in Altebijstraat in week van 27 april

Tussen maandag 27 april en vrijdag 1 mei 2020 legt Elia ook wachtbuizen aan in Altebijstraat ter hoogte van de parking van Deleye (huisnummer 1). Ook hier zal Elia nadien haar elektriciteitskabels door de wachtbuizen trekken. De werken verlopen in twee fasen, dit steeds ter hoogte van een kant van het wegdek. Hierdoor zal in de Altebijstraat uitsluitend eenrichtingsverkeer vanuit de Maalse Steenweg richting de Speelpleinstraat mogelijk zijn. Verkeer vanuit de Altebijstraat richting de Maalse Steenweg wordt omgeleid via de Buiten Kazernevest. 

 
Hinder tot een minimum beperken

De aannemer en Elia stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken. Huizen of ondernemingen blijft steeds toegankelijk. Bij kortstondige uitzonderingen op het vlak van bereikbaarheid wordt u persoonlijk op de hoogte gebracht. Tijdens de werken zal er steeds elektriciteit zijn. 

 
Meer informatie?

Bij specifieke vragen over de werken in uw omgeving kunt u contact opnemen via het gratis infonummer 0800 11 089 (tijdens de kantooruren) of mailen naar omwonenden@elia.be. Op webpagina www.elia.be/projecten vindt u een laatste stand van zaken over het project Brugge-Sijsele. 

 
 
Facebook   Linkedin   Twitter
 
 
www.elia.be 
omwonenden@elia.be
0800-11-089
 
 
Uitschrijven van deze lijst