Elia News
Deze mail in uw browser zien
elia group
 
e-mobility vision paper
 
Visienota identificeert drie hefbomen voor de snelle en massale komst van elektrische wagens
 
In de visienota "Accelerating to Net-Zero” beschrijft Elia Group het maatschappelijk belang van een betere afstemming tussen de energie- en mobiliteitssector. Transport vertegenwoordigt een kwart van de Europese CO2-uitstoot. Nu de technologie voor elektrische voertuigen matuur wordt, kan de mobiliteitssector snel en op grote schaal decarboniseren. In de visienota worden hiervoor drie hefbomen gedefinieerd: fysieke en digitale infrastructuur, toegang tot open data en marktregels voor nieuwe klantendiensten. Die zullen niet alleen zorgen voor een betere rijbeleving en bijkomende consumentenvoordelen, maar ook voor een duurzamere energie- en mobiliteitssector.
 
Lees het persbericht
 
Elia Group SHD 2020
Elia Group SHD 2020
Minister Van der Straeten gastspreker op virtuele Stakeholders’ Day  
Door de coronamaatregelen werd de jaarlijkse Stakeholders’ Day een digitaal event. In de voormiddag werd er vanuit studio’s in Brussel en Berlijn gedebatteerd over de visienota “Accelerating to Net-Zero”. 50Hertz presenteerde aansluitend haar strategische ambitie om het verbruik in 2032 volledig af te dekken met hernieuwbare energie. In de namiddag lag de focus op de actualiteit in België. De nieuwe federale minister van Energie Tinne Van der Straeten gaf haar maiden speech voor de Belgische energiesector.
 
Bekijk de video
 
 
 
Elia Group bevestigt financiële vooruitzichten voor 2020  
 
Ondanks de aanhoudende COVID-crisis vertrouwt Elia Group erop dat het rendement op het eigen vermogen voor 2020 binnen de vooropgestelde 6,5% -7,5% zal eindigen. Elia Group maakt een constante evaluatie van de gezondheidscrisis. Door het grotendeels gereguleerde karakter van ons activiteiten, wordt er geen materiële impact verwacht op de jaarresultaten.
 
Lees het persbericht
 
 
 
Brabo II
Brabo II: 380kV-lus rond haven van Antwerpen in dienst genomen
Elia heeft op 27 november 2020 de vernieuwde 380kV-hoogspanningslijn langs de A12 tussen Zandvliet en Lillo in dienst genomen. Daarbij werd een bestaande bovengrondse luchtlijn versterkt van 150kV naar 380kV. Dit gebeurde door 46 masten te vervangen en over een lengte van 16 kilometer nieuwe elektriciteitsgeleiders te trekken. Dankzij een nieuw type masten blijft het uitzicht vrijwel hetzelfde. Elia kan via de versterkte hoogspanningslijn meer elektriciteit op een efficiëntere manier transporteren.
Meer info
 
 
 
Ostwind 2 op schema om EU offshore doelstellingen te behalen 
De werkzaamheden voor het Ostwind2-project in de Baltische zee zitten op schema. De onderzeese stroomkabels van Ostwind2 zullen de offshore windparken “Arcadis Ost 1” en “Baltic Eagle” verbinden met het 50Hertz net aan land. De windparken worden vanaf 2023 operationeel en hebben een capaciteit van 725 MW. Volgens de recente offshore strategie van de EU Commissie moet Europa de capaciteit voor offshore wind de komende 10 jaar optrekken van 12 naar 60 GW om in 2050 uiteindelijk uit te komen op 300 GW.
Lees het persbericht
Ostwind2
 
 
 
EU Commissie kent afwijking toe aan eerste hybride interconnector  
50Hertz is tevreden met de beslissing van de Europese Commissie om een uitzondering toe te staan voor de interconnectie capaciteit van het Combined Grid Solution-project. Dit Duits-Deens hybrideproject in de Baltische zee combineert de kabels van een interconnector met die van een windpark. Volgens de huidige wetgeving moet 70 procent van de interconnectie capaciteit aan de markt worden gegeven voor elektriciteitshandel. In een hybride oplossing zouden de windparken zo benadeeld worden. De afwijking bepaalt dat na aftrek van de voorspelde windproductie, de resterende capaciteit ter beschikking wordt gesteld aan de markt. Zo wordt de stroomproductie van de windparken Kriegers Flak, Baltic 1 en Baltic 2 ten volle benut.  

Lees het persbericht
 
 
50Hertz EVs
50Hertz en Stromnetz Berlin gaan samenwerken om EVs in het net te integreren 

Miljoenen elektrische auto’s zullen de volgende jaren in het distributiesysteem in Duitsland een rol spelen. Om ervoor te zorgen dat deze ook kunnen bijdragen aan de stabiliteit van het systeem is gegevensuitwisseling nodig op basis van slimme meetinfrastructuur. Daarom onderzoeken en testen de distributienetbeheerder Stromnetz Berlin en de transmissienetbeheerder 50Hertz in een samenwerkingsproject welke data-uitwisseling hiervoor nodig is en hoe balanceringsvermogen kan worden geleverd door een netwerk van elektrische auto's. Voor 50Hertz is dit een belangrijk element van zijn strategie om tegen 2032 100 procent van de elektriciteitsvraag in het netgebied te dekken met hernieuwbare energiebronnen. 
Lees het persbericht
EU Clean Energy Alliance
Elia Group sluit zich aan bij European Clean Hydrogen Alliance 

Elia Group behoort sinds kort tot de European Clean Hydrogen Alliance. Deze alliantie streeft naar een ambitieuze inzet van waterstoftechnologieën tegen 2030. Door toe te treden, zal Elia Group de ontwikkelingen nauwgezet volgen en zich voorbereiden op een efficiënte integratie van hernieuwbare waterstof in het belang van de samenleving. Naast het verhogen van de energie-efficiëntie en een versnelde elektrificatie zullen "groene moleculen" zoals hernieuwbare waterstof nodig zijn om sectoren als de chemie-, de staalindustrie en het langeafstandsvervoer te helpen decarboniseren. 
Meer info
 
 
 
The Greener Choice
 
Elia Group roept haar leveranciers op om te verduurzamen  
 
Samen met 6 andere Europese transmissienetbeheerders (TNB's) lanceert Elia Group een oproep tot haar leveranciers om hun producten of diensten op een duurzame manier aan te bieden. De oproep tot een groenere keuze is gelanceerd via een open brief. De leveranciers worden aangemoedigd om zo bij te dragen tot een duurzamere en koolstofneutrale samenleving. 

Lees het persbericht
 
 
 
Week van de boom
#Week van de Boom 
Tijdens de Week van de Boom nodigde Elia het Brusselse collectief Bûûmplanters uit om onze site in Monnoyer te vergroenen. Buumplanters begeleidt particulieren, bedrijven, scholen, buurtcomités en burgers bij het opzetten van duurzame projecten voor een betere levenskwaliteit in de stad. Verschillende soorten fruitbomen en struiken sieren dankzij Buumplanters onze site in Monnoyer.  
Bekijk de video
Week van de boom
 
 
 
Geen nood aan strategische reserves in België voor winter 2021-2022 
 
Op 30 november heeft Elia haar adequacy rapport gepubliceerd voor de winter 2021-2022. Onder andere op basis hiervan beslist de federale minister van Energie over de nood en het volume aan strategische reserves. Naast het basis scenario heeft Elia ook een sensitiviteitsanalyse uitgevoerd over de beschikbaarheid van het nucleaire park in België en Frankrijk. Omdat ook dit extremere scenario uitkomt op een marge van 0 MW, is het volgens Elia niet nodig om voor volgende winter een strategische reserve te voorzien. Ten laatste op 15 januari 2021 neemt de minister een finale beslissing.  

Lees het persbericht
 
 
 
Prijs Notger voor Elia Groep CEO
Chris Peeters, CEO van Elia Group, heeft de Notger-prijs ontvangen. Deze onderscheiding van de Duits-Belgische Vereniging wordt toegekend aan een persoonlijkheid, een vereniging of een instelling die bijdraagt aan de goede relaties en handelscontacten tussen België en Duitsland. Onze CEO kreeg de prijs voor de realisatie van ALEGrO, de eerste interconnector tussen België en Duitsland en voor de goede samenwerking met de Duitse collega’s van 50 Hertz. De prijs werd in ontvangst genomen door Pascale Fonck, Chief External Relations Officer.  

Prix Notger 2020
 
 
GRID DATA
 
Interconnections
Interconnecties
System services
Systeemdienst
Consumption & generation
Verbruik en productie
 
MNA data
Gegevens MNA
Total solar forecast
Total solar forecast
Total wind forecast
Total wind forecast