Elia News
See this email in the browser
Image
 
MOG fully operational
 
Het MOG is volledig operationeel

Met de aansluiting van het windpark Seastar is Elia’s stopcontact op zee nu helemaal compleet. Het schakelplatform op 40 km van de kust bundelt de exportkabels van 4 offshore windparken en brengt de geproduceerde stroom aan land via een gezamenlijk transmissiesysteem.  Dat is efficiënter en verhoogt de beschikbaarheid bij eventuele kabelincidenten. Offshore wind is onmisbaar voor het behalen van de Belgische klimaatdoelstellingen. Eens alle windparken operationeel zijn (eind 2020), zal de gemiddelde jaarproductie ongeveer 10 procent van de totale elektriciteitsvraag in België bedragen. Intussen is de federale overheid gestart met de ontwikkeling van een tweede productiezone voor offshore wind.   
 
LEES HET PERSBERICHT
 
 
 
Elia heeft een nieuwe Nederlandstalige woordvoerder

Marie-Laure Vanwanseele is de nieuwe Nederlandstalige woordvoerder van Elia. Marie-Laure was jarenlang woordvoerder bij het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid en werkte daarvoor als journalist bij het VTM-nieuws. Samen met haar Franstalige collega Jean Fassiaux zal ze o.a. de persrelaties van Elia behartigen. Marleen Vanhecke is het aanspreekpunt op groepsniveau. 
 
Marie-Laure
 
 
 
General Meeting Elia
 
Algemene vergadering keurt alle agendapunten goed

De gewone en bijzondere algemene vergadering van 19 mei 2020 keurde alle agendapunten goed. Het gaat onder andere over de resultaten van het boekjaar 2019 en de uitbetaling van een bruto dividend van 1,69 euro per aandeel, zoals voorgesteld door de raad van bestuur. Kris Peeters (niet te verwarren met de CEO Chris Peeters) werd benoemd tot bestuurder voor een mandaat van 6 jaar na het vrijwillig ontslag van Philip Heylen. Door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus vond de vergadering niet fysiek plaats.
 
LEES HET PERSBERICHT
 
Q1 Report Elia Group
 
Financiële vooruitzichten bevestigd  

De financiële vooruitzichten voor 2020 zijn bevestigd, ondanks de coronacrisis. Dat bleek op 20 mei uit de eerste kwartaalrapportering. De meeste operationele activiteiten van de Elia groep blijven doorgaan omdat ze van groot sociaaleconomisch belang zijn en omdat er krachtige inspanningen gebeuren om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Uit het tussentijds verslag blijkt wel dat de corona-maatregelen het elektriciteitsverbruik doen dalen, maar dat de bevoorradingszekerheid gehandhaafd blijft.

 
LEES HET PERSBERICHT
 
 
 
Elia zamelt kwart miljoen euro in voor Armoedefonds Koning Boudewijnstichting

De solidariteitscampagne die Elia intern opstartte ten voordele van het Armoedefonds van de Koning Boudewijnstichting heeft een kwart miljoen euro opgebracht. De leden van het directiecomité schonken hun volledige maandloon en ook de medewerkers en de leden van de Raad van Bestuur hebben een vrijwillige bijdrage gestort. Elia schonk eerder al het organisatiebudget van de algemene vergadering (aangevuld tot 100 000 euro) weg aan diverse fondsen van de Koning Boudewijnstichting.
 
LEES HET PERSBERICHT
 
Elia solidarity initiative
 
 
 
Z Energy report
 
Reportage op Z-energy toont hoe Elia werkt tijdens de coronacrisis

De taskforce die binnen Elia de corona-maatregelen implementeert, draait op volle toeren. In een reportage op Z-energy kan je zien hoe zowel in de kantoren, als op het terrein het werk georganiseerd wordt. Bekijk hier de reportage.
 
BEKIJK DE REPORTAGE 
 
Working at an administrative site in the time of coronavirus
 
Werken op een administratieve site in Corona tijd

Benieuwd hoe we in de administratieve sites de regels van social distancing toepassen? Onze collega Aurélie neemt je graag mee op een werkdag in Empereur in Brussel in Corona tijd. Bekijk hier haar vlog.  

 
BEKIJK DE VIDEO
 
 
 
 
Power consumption slightly up
 
Stroomverbruik neemt (zeer traag) toe

Sinds het versoepelen van de coronamaatregelen neemt het elektriciteitsverbruik toe. De stijging gaat echter heel geleidelijk. In de maand mei bleef het verbruik nog altijd gemiddeld 10% lager dan wat je zou kunnen verwachten. Bij het begin van de coronacrisis lag het verbruik nog 15% lager dan gewoonlijk.
 
Prices at all-time low
 
Prijs blijft historisch laag

Door het lage verbruik en de performante productie, is de prijs op de korte termijnmarkt historisch laag. In de maand mei bedroeg de prijs gemiddeld 14,7 euro/MWh. Vorig jaar was dat nog 37,9 euro/MWh. In juni stijgen de prijzen (voorlopig) licht, tot 17 euro/MWh.
 
 
 
50Hertz Green bond
 
50Hertz sluit Green Bond van 750 miljoen euro succesvol af

Met de uitgifte van een groene obligatielening van 750 miljoen euro verzekert Eurogrid GmbH, de moedermaatschappij van 50Hertz, de liquiditeit voor de verdere uitbreiding van het Duitse net. De middelen dienen om de netaansluitingen Ostwind 1 en 2 van de offshore windparken te financieren. Die aansluitingen zullen een capaciteit hebben van 1,5 GW. Het is de eerste Green Bond in de geschiedenis van 50Hrtz. De bedrijfs-obligatie heeft een looptijd van 12 jaar en een rente van 1,113 procent en werd uitgegeven op de gereguleerde markt. De obligatie-houders komen vooral uit Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, de Benelux en Scandinavië.

 
LEES HET PERSBERICHT 
 
50Hertz new overhead line
 
50Hertz opent nieuwe lijn in Duitsland

50Hertz heeft de 380 kV bovengrondse lijn tussen Stendal West en Wolmirstedt in gebruik genomen. Hiermee verhoogt de transmissie-capaciteit voor de integratie van windenergie. Het gaat om het eerste deel van een vervanging van een 220kV lijn, uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Hierna volgen nog vijf andere trajecten. De verhoging van de transmissiecapaciteit is noodzakelijk om de hoge aanvoer van windenergie in de noordelijke regio's van het netgebied beter te beheren en veilig in het net te integreren. Het project heeft ongeveer 40 miljoen euro gekost.   
LEES HET PERSBERICHT
 
 
 
Nieuwe dwarsregeltransformatoren in het hoogspanningsstation Hamburg/Ost

50Hertz zal vier dwarsregeltransformatoren installeren in het hoogspanningsstation Hamburg/Ost. Deze installaties controleren de stromen in het net om overbelasting te voorkomen en de redispatchingkosten te verminderen. Een belangrijke vergunning is afgeleverd. Dat is een grote stap vooruit en zo zal het projectteam de ambitieuze uitvoeringsdatum kunnen halen. De eerste dwarsregeltransformatoren worden in 2022 in gebruik genomen. Dit moet ervoor zorgen dat het elektriciteitssysteem betrouwbaar blijft, ondanks de sterke toename van de hoeveelheid variabele windenergie.

 
 
Nieuw tweejaarlijks rapport over de regionale toereikendheid van de productiecapaciteit

In 2025 zal er een grote vraag zijn naar nieuw vermogen. Dat blijkt (opnieuw) uit een studie van een aantal Europese TSO’s. Om de twee jaar bundelen zij de krachten om een adequacy studie uit te werken. De methodolo-gie werd op scherp gesteld en de resultaten bevestigen de bevindingen van Elia uit een eerdere ‘Adequacy and flexibility study for Belgium 2020-2030’.
 
LEES HET PERSBERICHT
 
New biennial report on the regional adequacy of generation capacity
 
Virtuele Open Wervendag bij ALEGrO  

Door de coronacrisis ging de Open Wervendag niet door en kon het unieke project ALEGrO geen bezoekers ontvangen. Toch gunnen we via een videofilm het publiek een blik achter de schermen van het conversiestation in Lixhe. ALEGrO is de eerste hoogspanningsverbinding tussen België en Duitsland en moet eind dit jaar klaar zijn. Het conversiestation in Lixhe zal wisselstroom omzetten in gelijkstroom en omgekeerd en zo de uitwisseling van stroom tussen België en Duitsland mogelijk maken.
 
BEKIJK DE VIDEO
 
Open site day ALEGRO
 
 
 
Image
Interconnecties
Import en export, maandelijkse veilingen en prijsconvergentie in de CWE-zone.

LEES MEER
 
Image
Systeem services
Volumes van geactiveerde reserves en schommeling van de onevenwichtsprijzen.


LEES MEER
 
Image
Consumptie en productie
Productie- en verbruiksgegevens en belastingskromme van het Elia-net.
LEES MEER
 
 
Image
MNA data
Day ahead referentieprijs van de Belgische biedzone.


LEES MEER
 
Image
Total solar forecast
Huidige zonneproductie en vooruitzichten Intraday en Day-Ahead.

LEES MEER
 
Image
Total wind forecast
Voorspelling offshore en onshore windproductie.


LEES MEER
 
 
Image   Image   Image
 
 
Verantwoordelijke uitgever:
​​​​​​​Pascale Fonck

Keizerslaan 20
B-1000 Brussel
 
 

Uitschrijven uit deze lijst
Voorkeuren updaten