Elia News
Deze mail in uw browser zien
Image
 
10 vragen aan CEO Chris Peeters
 
10 vragen aan CEO Chris Peeters

Wat is de impact van de coronacrisis op Elia groep? Hoe handhaven we de bevoorradings-zekerheid en kunnen we bedrijfscontinuïteit garanderen? Hoe is de crisis intern aangepakt?  En wat moet er straks gebeuren als de maatregelen worden afgezwakt? We stellen 10 vragen aan CEO Chris Peeters die sinds een maand aan telewerk doet en in goede gezondheid verkeert.  
 
BEKIJK DE VIDEO
 
 
 
Geen fysieke deelname aan algemene vergaderingen

Door de coronacrisis kunnen aandeelhouders de algemene en bijzondere algemene vergadering van Elia Group op 19 mei 2020 niet fysiek bijwonen. De raad van bestuur volgt hiermee het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 dat door de wetgever is uitgevaardigd om de verspreiding van het Covid-19 virus te voorkomen. Concreet zullen aandeelhouders hun stemrecht uitsluitend kunnen uitoefenen via een volmacht aan de secretaris-generaal of via een stembrief. Vragen kunnen schriftelijk worden gesteld. De praktische modaliteiten staan op onze website.
 
LEES HET PERSBERICHT
 
algemene vergadering
 
 
 
Ready to Accelerate

Het activiteitenverslag 2019 van Elia Group staat online. Met “Ready to Accelerate” onder-steunen we ten volle de ambities van de Europese Green Deal om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te zijn. Voor Elia Group is de energietransitie de belang-rijkste prioriteit. Met een geüpdatete strategie, geactualiseerde ontwikkelingsplannen, een nieuwe bedrijfsstructuur en extra kapitaal zijn we klaar om te versnellen. 
 
LEES HET VERSLAG
 
Elia Group activity report 2019
 
Duurzaamheidsverslag

Ook ons duurzaamheidsverslag is klaar. Als transmissienetbeheerders in België en Duitsland engageren we ons voor een duur-zame ontwikkeling van het hoogspanningsnet. De ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties zijn onze referentie. Waar de veiligheid van onze mensen en het net gegarandeerd is, verduurzamen we onze processen. Zo willen we tegen 2040 volledig klimaatneutraal zijn.
 
LEES HET VERSLAG
 
Elia Group Sustainability Report 2019
 
 
 
Elia Taskforce
 
Taskforce Elia op Kanaal Z 

In het magazine Z-Energy op Kanaal Z vertelt Elia hoe de coronacrisis wordt aangepakt. Door de coronamaatregelen ging België op 16 maart in semi lock-down. Maar de federale overheid wil dat cruciale sectoren waar mogelijk blijven werken. Als beheerder van het hoogspanningsnet voert Elia essentiële activiteiten uit. Enkele collega’s van de interne taskforce geven toelichting over de bijzondere maatregelen op het terrein en in het nationaal controlecentrum.  
 
BEKIJK DE REPORTAGE
 
#WeStayConnected
 
#WeStayConnected 

Virtuele vergaderingen, Skype calls en een afterwork-Zoom aperitief maken sinds kort deel uit van ons professioneel leven. De overgang naar telewerk ging bijzonder vlot bij Elia. Thuiswerk wordt al langer gepromoot waardoor de digitale werkomgeving onmiddellijk operationeel was. Voor de 500 medewerkers op het terrein zijn er verscherpte maatregelen rond veiligheid, hygiëne en social distancing. Onze medewerkers geven het goede voorbeeld.  #LetsFlattenTheCurve
 
BEKIJK DE VIDEO
 
 
 
#StrongerTogether

De missie van Elia wordt in corona tijden nog relevanter: werken in het belang van de samenleving. Daar waar het nuttig, nodig en verantwoord is, blijven we werken. Maar we ondersteunen ook de hartverwarmende initiatieven van collega’s. Shanna van HR organiseerde een inzamelingactie van analoge telefoons voor het woonzorgcentrum van haar oma. En Kris van Innovatie werkte mee aan de ontwikkeling van een noodbeademingstoestel.

#StrongerTogether
 
#StongerTogether
 
 
30 vacatures

Wil je aan de slag bij een Top Employer? Ook in crisistijd blijft Elia een interessante werk-gever. We hebben meer dan 30 vacatures waarvan de aanwervingsprocedures lopende zijn. Solliciteren gebeurt wel iets anders: via Skype of een telefonisch interview. Kijk dus zeker op de job pagina van Elia en wie weet ontdek je in quarantaine de job van je leven.
 
BEKIJK ONZE VACATURES
 
Elia top employer
 
 
 
Energy consumption Belgium
 
16% minder stroomverbruik in België 

Sinds het afkondigen van de coronamaat-regelen zien we een duidelijke daling van het elektriciteitsverbruik in België. Deze vermin-dering gebeurde gradueel na de aankondi-gingen op 12 en 17 maart. Op onderstaande grafiek is de neerwaartse tendens heel duide-lijk. We vergelijken met het gemiddelde van de voorbije 5 jaar. De goede werking en het evenwicht van het elektriciteitssysteem blijven gehandhaafd. De marges voor het in balans houden van het systeem (op- of neerwaartse regeling) zijn eveneens voldoende.   
 
RAADPLEEG GRID DATA
 
electricity consumption 50Hertz
 
8% minder stroomverbruik in Duitsland

De coronamaatregelen zijn iets minder voelbaar op het Duitse elektriciteitsnet. Bij Elia’s Duitse dochter 50Hertz is het gemiddeld verbruik met 8 procent gedaald. Vele sectoren zoals de auto-industrie blijven aan het werk. De staalsector draait zelfs overuren nu de elektriciteitsprijzen bijzonder laag zijn. De maatregelen bij 50Hertz om bedrijfscontinuïteit te garanderen zijn zeer gelijklopend aan die van Elia. Tussen beide ondernemingen is er dagelijks overleg.

 
RAADPLEEG GRID DATA
 
 
 
Stroomprijs historisch laag

De coronacrisis heeft ook een impact op de prijs van elektriciteit op de korte termijn markt (day ahead markt). Zowel in België als in onze buurlanden is de elektriciteitsproductie vol-doende, maar de vraag neemt af. Dit duwt de prijs per MWh omlaag en kan aanhouden zolang de vraag laag blijft. In maart bedroeg de gemiddelde prijs 24 euro per MWh, wat historisch laag is.
 
RAADPLEEG GRID DATA
 
Stroomprijs
 
 
 
Nieuw record voor zonne-energie bij 50Hertz

Op maandag 23 maart heeft 50Hertz met succes 8500 MW aan zonneproductie geïntegreerd. Dat is een nieuw record. In de eerste maanden van 2020 was er ook meer dan gemiddeld windproductie. In februari werd 85% van het elektriciteitsverbruik gedekt door wind- en zonne-energie. 50Hertz is één van de Europese koplopers voor de integratie van hernieuwbare energie.
 
LEES HET PERSBERICHT
 
50Hertz
 
 
 
Image
Interconnecties
Import en export, maandelijkse veilingen en prijsconvergentie in de CWE-zone.
​​​​​​​
LEES MEER
 
Image
Dienst systeem
Volumes van geactiveerde reserves en schommeling van de onevenwichtsprijzen.

​​​​​​​
LEES MEER
 
Image
Verbruik en productie
Productie- en verbruiksgegevens en belastingskromme van het Elia-net.
​​​​​​​
LEES MEER
 
 
Image
Gegevens MNA
Day ahead referentieprijs van de Belgische biedzone.


LEES MEER
 
Image
Total solar forecast
Huidige zonneproductie en vooruitzichten Intraday en Day-Ahead.
​​​​​​​
LEES MEER
 
Image
Total wind forecast
 Voorpelling offshore en onshore windproductie.

​​​​​​​
LEES MEER
 
 
Image   Image   Image
 
 
Verantwoordelijke uitgever:
​​​​​​​Pascale Fonck


Keizerslaan 20
B-1000 Brussel
 
 
Uitschrijven van deze lijst
Voorkeuren updaten