Elia News
Deze mail in uw browser zien
Image
 
Elia Group YE 2019 results
Omzetgroei en € 1,2 miljard netinvesteringen in 2019

Elia groep kijkt terug op een succesvol 2019 met buitengewone mijlpalen. In België zijn de eerste projecten op zee gerealiseerd en ook in Duitsland zijn belangrijke stappen gezet in de realisatie van kritische netinfrastructuur. Er is voor 1,2 miljard euro geïnvesteerd: 723,5 miljoen euro in België en 488,6 miljoen euro in Duitsland. Dit zorgt voor een activagroei van 9,0%. De genormaliseerde nettowinst stijgt met 9,0% tot 306,2 miljoen euro. Tijdens de Algemene Vergadering van 19 mei 2020 wordt een dividend van 1,69 euro voorgesteld.
 
LEES HET PERSBERICHT
 
 
 
Nieuw jaarrecord hernieuwbare energie bij 50Hertz
 
Nieuw jaarrecord hernieuwbare energie bij 50Hertz

Met een hernieuwbare energie feed-in van ca 60 TWh, haalt 50Hertz in 2019 een nieuw re-cord. Meer dan 60% van de elektriciteitspro-ductie was afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Tegelijk waren minder inter-venties nodig in het zogenaamde congestie-beheer dat bottlenecks op het elektriciteitsnet wegwerkt. De volumes voor redispatch ver-minderden van 4 TWh (2018) tot 2,5 TWh (2019). De kosten verminderden van 134 miljoen euro (2018) tot 84 miljoen euro (2019).
 
LEES HET PERSBERICHT
 
Dubbel record voor 50Hertz op 22/2/2020
 
Dubbel record voor 50Hertz op 22/2/2020

Stormfront Xanthippe zorgde op zaterdag 22 februari voor nieuwe windrecords op het elektriciteitsnet van 50Hertz. Tussen 18h30 en 18h45 is een feed-in gemeten van 16.270 GW.

Ondanks de gigantische hoeveelheid wind-productie was de begrenzing van windturbines in verhouding nooit zo laag. Er is voor 460 MW afgeschakeld om de stabiliteit van het elektriciteitsnet te kunnen garanderen.

 
LEES HET PERSBERICHT
 
 
 
4de Open Innovation Challenge

Startups kunnen nog tot eind maart inschrijven voor Elia groep’s innovatiewedstrijd. De vierde editie focust op de ontwikkeling van digitale oplossingen voor een veilig net- en databeheer. De Open Innovation Challenge helpt Elia en 50Hertz om te innoveren in specifieke facetten van haar opdracht als netbeheerder. Daarvoor worden projecten opgezet met startups en kmo’s. De winnaar ontvangt 20.000 euro en kan zijn project binnen Elia groep voort ontwikkelen.
 
SCHRIJF JE IN
 
4de Open Innovation Challenge
 
 
 
LIFE-project verbetert biodiversiteit op 98% van beoordeelde sites
 
LIFE-project verbetert biodiversiteit op 98% van beoordeelde sites

Sinds de start van het LIFE-project in 2011 wil Elia groene corridors creëren onder hoogspanningslijnen om de biodiversiteit te versterken. Projectpartner Ecofirst heeft nu een wetenschappelijk rapport klaar over de biologische monitoring van de aangelegde sites. Daarin wordt de balans opgemaakt van alle acties die tussen 2011 en 2017 werden opgezet. Het resultaat is bijzonder positief: 98% van de beoordeelde sites kent een verbeterde biodiversiteit.
 
LEES HET PERSBERICHT
 
Luchtlijn Kallo ‘s nachts zichtbaar voor vogels
 
Luchtlijn Kallo ‘s nachts zichtbaar voor vogels


De komende 2 weken bebakent Elia de 1.8 km lange luchtlijn die door het Rietveld in Kallo loopt. De lichtgevende bebakening maakt de luchtlijn overdag en ‘s nachts zichtbaar voor vogels. Dit is een belangrijke maatregel want de luchtlijn bevindt zich in natuurgebied waar veel zeldzame vogels zitten.

Natuurpunt en Elia werken al sinds 2012 samen om risico’s op aanvliegingen met hoogspanningslijnen te verminderen.
 
LEES HET PERSBERICHT
 
 
 
50Hertz en Statkraft testen nieuwe redispatch-procedure

50Hertz en Statkraft starten een gezamenlijk project om de redispatch met hernieuwbare energie op een zo efficiënt mogelijke manier uit te voeren. Daarmee willen beide zich voorbereiden op nieuwe wetgeving hierom-trent die vanaf het najaar van 2021 van kracht worden.
 
LEES HET PERSBERICHT
 
50Hertz en Statkraft testen nieuwe redispatch-procedure
 
 
 
Start ruimtelijk uitvoeringsplan Ventilus
 
Start ruimtelijk uitvoeringsplan Ventilus

Het geïntegreerd planproces is opgestart om tot een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) te komen voor het Ventilus-project. Daarvoor is een specifiek planteam aange-steld waar ook experten van Elia deel van uitmaken. Ventilus is een nieuw hoogspan-ningsproject in West-Vlaanderen dat de connectie maakt tussen het elektriciteitsnet op zee en op land.
 
BEKIJK DE VIDEO
 
Achter de schermen van het Brabo project
 
Achter de schermen van het Brabo project 

Dit videoverslag brengt ons op de diverse werven van het Brabo-project dat momenteel in uitvoering is. Met Brabo wil Elia het hoogspanningsnet in en rond de haven van Antwerpen versterken. Het project wordt in meerdere fasen gerealiseerd en duurt tot 2023.


 
BEKIJK DE VIDEO
 
 
 
500 vrouwen in de kijker

Bij Elia groep waarderen en verwelkomen we diversiteit. We zijn er trots op dat we meer dan 500 vrouwen aan boord hebben, op verschillende niveaus van de organisatie. Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag op 8 maart betonen we met een kort filmpje eer aan al onze vrouwelijke collega’s.
 
BEKIJK DE VIDEO
 
500 vrouwen in de kijker
 
 
 
Elia Grid International (EGI) op SASG 2019

Op de 9e editie van de Smart Grid Conference in Saudi-Arabië (SASG 2019) stelde EGI haar "Vision for Grid and Legal developments for a RES-dominant Power System" voor. Het evenement trok meer dan 2500 deelnemers en 70 exposanten aan die op een interactieve manier kennis maakten met producten, diensten en ideeën met betrekking tot het smart grid.

LEES MEER
 
 
 
Image
Interconnecties
Import en export, maandelijkse veilingen en prijsconvergentie in de CWE-zone.
​​​​​​​
LEES MEER
 
Image
Dienst systeem
Volumes van geactiveerde reserves en schommeling van de onevenwichtsprijzen.

​​​​​​​
LEES MEER
 
Image
Verbruik en productie
Productie- en verbruiksgegevens en belastingskromme van het Elia-net.
​​​​​​​
LEES MEER
 
 
Image
Gegevens MNA
Day ahead referentieprijs van de Belgische biedzone.


LEES MEER
 
Image
Total solar forecast
Voorspelling offshore en onshore windproductie.

​​​​​​​
LEES MEER
 
Image
Total wind forecast
Huidige zonneproductie en vooruitzichten Intraday en Day-Ahead.
​​​​​​​
LEES MEER
 
 
Image   Image   Image
 
 
Verantwoordelijke uitgever:
​​​​​​​Pascale Fonck


Keizerslaan 20
B-1000 Brussel
 
 
Uitschrijven van deze lijst
Voorkeuren updaten