Elia News
Deze mail in uw browser zien
Image
 
Energy mix Belgium
 
Elia publiceert jaarcijfers van de energie-mix in België

Voor 2019 zien we een aantal opmerkelijke tendensen. Zo is er een duidelijke toename van de hernieuwbare energieproductie; voornamelijk toe te schrijven aan offshore wind. Uit de cijfers blijkt ook een betere beschikbaarheid van de nucleaire centrales en er is netto meer elektriciteit uit- dan ingevoerd. Het is bijna 10 jaar geleden dat België een uitvoerland voor elektriciteit was.  
 
LEES HET PERSBERICHT
 
 
 
Nieuwe bedrijfsstructuur Elia Group is doorgevoerd

Sinds 31 december 2019 is de interne reorga-nisatie afgerond. Elia Group is daarmee een holdingbedrijf.  De gereguleerde activiteiten van Elia in België zijn nu afgezonderd en afgeschermd van de niet gereguleerde en gereguleerde activiteiten buiten België. De aangepaste bedrijfsstructuur laat ook toe om de bestaande en toekomstige Belgische en Europese activiteiten van Elia Group voort te ontwikkelen in lijn met de vooropgestelde groeistrategie.
 
LEES HET PERSBERICHT
 
New structure Elia Group
 
 
 
Elia Group's European Stakeholders' Evening
 
Elia Group organiseert Europese avond 

Meer dan 120 gasten uit de Europese energiesector kwamen op 12 december bijeen op een eerste gezamenlijk stakeholder event van Elia en 50Hertz. Te midden van actuele thema’s zoals de Green Deal en de COP25 in Madrid, presenteerde Elia Group haar nieuwe studie ‘Future-proofing the EU Energy System towards 2030’. Er waren meerdere gastsprekers en videostatements. De Duitse minister van Energie Peter Altmaier prees o.a. de Belgo-Duitse samenwerking binnen Elia Group.  
 
Future-proofing the EU Energy System towards 2030
 
Future-proofing the EU Energy System towards 2030

Met deze nieuwe studie wil Elia groep bewustzijn creëren rond de alsmaar grotere uitdagingen voor het Europese geïnterconnec-teerde elektriciteitssyteem. Dit zowel op het vlak van de netinfrastructuur (‘de hardware’) als het marktdesign (‘de software’). De geza-menlijke studie van Elia en 50Hertz stelt twee hefbomen voor om de volgende fase van de energietransitie tijdig, efficiënt en met zoveel mogelijk welvaart voor de samenleving te realiseren.
 
RAADPLEEG DE STUDIE
 
Kadri Simson
 
Videoboodschap Europese commissaris voor Energie

Kadri Simson, de nieuwe Europese commissaris voor Energie, wijst op de maat-regelen die nodig zijn om de ambities van de Green Deal te realiseren. In een videobood-schap voor het Europese stakeholder event van Elia Group wijst ze op het versnellen van de decarbonisering, het verbeteren van de energie-efficiëntie en het integreren van meer hernieuwbare energie.  Volgens Simson spelen netbeheerders hierin een centrale rol.

 
BEKIJK DE VIDEOBOODSCHAP
 
 
 
Sustainalytics roept 50Hertz uit tot outperformer

50Hertz en dochterbedrijf Eurogrid hebben hun duurzaamheidsscore opnieuw verbeterd. In de nieuwe editie van het Systainalitics rapport kregen ze 79 punten op 100 (2018: 72 punten; 2017: 67 punten). Hiermee staan zij op de 20e plaats in de lijst van 193 bedrijven uit de wereldwijde energiesector en krijgen ze de titel ‘outperformer’.De positieve rating helpt 50Hertz om de financiering van duurzame energieprojecten af te sluiten zoals offshore windparken.
 
LEES HET PERSBERICHT
 
50Hertz Offshore projects
 
 
 
Nieuwe stap in uitwerking CRM-wet

Op donderdag 19 december is Elia gehoord in de Kamercommissie Energie van het Federale Parlement over het zogenaamde capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM). Dit gebeurde samen met de CREG en FOD Economie die samen met Elia een werkgroep vormen om de wettelijke taken in het kader van de CRM-wet uit te werken. Parallel daarmee heeft Minister van Energie Marghem het mechanisme formeel aangemeld bij de Europese Commissie.

Het CRM komt er na de call-for-action die Elia in 2017 lanceerde. Volgens Elia is dit nodig om voldoende vervangingscapaciteit te voorzien bij de geplande nucleaire uitstap.

 
 
SeaMade connected to the MOG
 
SeaMade aangesloten op stopcontact-op-zee

Het windpark SeaMade werd in december aangesloten op het Modular Offshore Grid (MOG). Via dit schakelplatform zal de geproduceerde elektriciteit aan land worden gebracht. SeaMade zal zo jaarlijks 500.000 Belgische gezinnen van hernieuwbare energie voorzien. De kabelwerken werden in een recordtempo uitgevoerd door het kabelleg-gingschip ‘Living Stone’ van DEME.
 
SeaMade wind park
 
 
 
Extra tussenstap voor Gewestelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan Ventilus

Na de vele reacties tijdens de publieke raadpleging voor het Ventilus project, start het Vlaams Departement Omgeving met een dialoog tussen stakeholders en onafhankelijke experten. Vooral de haalbaarheid om het project ondergronds te realiseren zal worden onderzocht. Ventilus is een nieuwe hoogspanningsverbinding in West-Vlaanderen die een noodzakelijke versterking is voor het Belgische elektriciteitsnet. Ventilus zal o.a. de de toenemende windenergie vanop de Noordzee naar het binnenland transporteren. 

MEER INFO
 
 
 
Artificial Intelligence 50Hertz
 
50Hertz steunt op artificiële intelligentie om netverliezen in te schatten

Door weerstand in de kabels wordt elektriciteit onvermijdelijk deels omgezet in warmte. Hoe langer de afstand die de elektriciteit moet afleggen, hoe meer netverliezen. Voor 50Hertz, die een grote hoeveelheid hernieuw-bare energie transporteert, is dit zeer relevant. De productiesites en verbruikerscentra liggen namelijk ver uit elkaar. Om netverliezen nauwkeuriger te voorspellen heeft 50Hertz een nieuw model ontwikkeld dat steunt op artificiële intelligentie. Dankzij een accuratere berekening kan 50Hertz vooraf de gepaste hoeveelheid bijkomende energie aankopen om netverliezen te compenseren.
 
LEES HET PERSBERICHT
 
Cable Innovation 50Hertz
 
Wereldprimeur: Duitsland zet ondergrondse gelijkstroomkabels in met een spanningsniveau van 525 kV 

De vier Duitse transmissienetbeheerders 50Hertz, Amprion, TenneT en TransnetBW gaan voor de geplande sleutelverbindingen SuedLink, SuedOstLink en A-Nord voor het eerst ondergrondse kabels gebruiken met een spanningsniveau van 525 kilovolt (kV). Tot nu toe gebruikte Duitsland 320 kV-kabels voor dergelijke verbindingen. Het grotere spanningsniveau zorgt ervoor dat er minder kabels nodig zijn om hetzelfde vermogen te transporteren. Zo wordt de impact op de omgeving en het milieu tot een minimum beperkt.
 
LEES HET PERSBERICHT
 
 
 
 
EGI werkt mee aan nieuwe netcode voor Marokko

Elia Grid International (EGI) adviseert het Marokkaanse Ministerie van Energie en het nieuw opgerichte Nationaal Agentschap voor de Regulering van de Elektriciteit bij het opstellen van de nieuwe Netcode. Deze omvat het beheer van de elektriciteitstransmissie en -distributie in Marokko, alsook de standaard aansluitings- en toegangsovereenkomsten. Het project krijgt steun van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling.  
 
MEER INFO
 
Elia Grid International
 
 
 
Elia at Warmste Week
 
Elia medewerkers doneren 10.000 euro aan goede doelen

Onze collega's hebben deelgenomen aan de gekende liefdadigheidsacties die aan het jaareinde worden opgezet in België.In Doornik doneerden we tijdens Viva For Life show 5000 euro waarmee we projecten tegen kinder-armoede ondersteunen. In Kortrijk doneerden we eveneens 5000 euro tijdens de Warmste Week. Dit bedrag schonken we aan Kom op tegen Kanker.
 
Elia at Viva for life
 
 
 
Image
Interconnecties
Import en export, maandelijkse veilingen en prijsconvergentie in de CWE-zone.
​​​​​​​
LEES MEER
 
Image
Dienst systeem
Volumes van geactiveerde reserves en schommeling van de onevenwichtsprijzen.

​​​​​​​
LEES MEER
 
Image
Verbruik en productie
Productie- en verbruiksgegevens en belastingskromme van het Elia-net.
​​​​​​​
LEES MEER
 
 
Image
Gegevens MNA
Day ahead referentieprijs van de Belgische biedzone.


LEES MEER
 
Image
Total solar forecast
Huidige zonneproductie en vooruitzichten Intraday en Day-Ahead.
​​​​​​​
LEES MEER
 
Image
Total wind forecast
Voorspelling offshore en onshore windproductie.
​​​​​​​

LEES MEER
 
 
Image   Image   Image
 
 
Verantwoordelijke uitgever:
​​​​​​​Pascale Fonck


Keizerslaan 20
B-1000 Brussel
 
 
Uitschrijven van deze lijst
Voorkeuren updaten