Elia News
Deze mail in uw browser zien
Image
 
Elia groep cover image
 
Raad van bestuur keurt nieuwe bedrijfsstructuur Elia groep goed

Na de toestemming van de regulator en de bevestiging van de conformiteit met de Belgische Elektriciteitswet, stemde de raad van bestuur van Elia System Operator in met de nieuwe bedrijfsstructuur van Elia groep. Het hoofddoel is de gereguleerde activiteiten van Elia in België af te zonderen en af te schermen van haar niet-gereguleerde en gereguleerde activiteiten buiten België. Dit biedt Elia de mogelijkheid om de ambitieuze groeistrategie voort te zetten en de kansen die de energietransitie met zich meebrengt te grijpen. Op 8 november 2019 wordt de formele goedkeuring voorgelegd aan een buitengewone aandeelhoudersvergadering.
 
LEES HET PERSBERICHT
 
 
 
Koning Filip bezoekt eerste ‘stopcontact’ op de Noordzee

Op dinsdag 10 september, ter ere van de inauguratie, bezocht Zijne Majesteit de Koning het Modular Offshore Grid (MOG), Elia’s 1e stopcontact op de Noordzee. Het schakelplat-form zal tegen eind 2020 de elektriciteit van 4 offshore wind-parken bundelen en gezamenlijk aan land brengen.
 
LEES HET PERSBERICHT
 
Koning FIlip bezoekt MOG ELIA
 
Stakeholders Modular Offshore Grid aan het woord

De inauguratie van het MOG is een belangrij-ke mijlpaal in de ontwikkeling van windenergie op de Belgische Noordzee. De realisatie ervan is de verdienste van heel wat betrokkenen, zowel in binnen- als buitenland. Naar aan-leiding van de officiële inhuldiging gaven we het woord aan enkele van hen.
 
BEKIJK DE VIDEO
 
De inauguratie van het Modular Offshore Grid
 
Elia medewerkers blikken terug op het MOG-traject

Het complexe MOG-project werd binnen een recordtijd gerealiseerd. Dit is het resultaat van uitmuntend teamwerk. Voor de realisatie van het MOG werden in totaal meer dan 1 miljoen werkuren besteed. Met onderstaande video blikken onze medewerkers terug op dit uit-dagende traject.
 
BEKIJK DE VIDEO
 
Het complexe MOG-project werd binnen een recordtijd gerealiseerd
 
 
 
Elia vervoegt Stoxx Europe 600 aandelenindex

Dankzij de sterke prestatie van het Elia-aandeel sinds begin dit jaar, vervoegt Elia vanaf 23 september 2019 de Stoxx Europe 600 index. De aandelen op deze index vertegenwoordigen ongeveer 90% van de marktkapitalisatie van vrij verhandelbare aandelen op de Europese markt. De toevoeging van Elia brengt het aantal Belgische aandelen op 18.

 
 
Nieuwe Z-Energy over BRABO

Op 17 september zond Z-Energy een nieuwe reportage uit. Dit keer lag de focus op een goed partnerschap tussen verschillende stakeholders bij het realiseren van grote infrastructuurprojecten. Hierbij werd het BRABO-project van Elia onder de loep genomen, meer specifiek de oversteek van de Schelde en de samenwerking met de Haven van Antwerpen.
 
BRABO Z Energy Reportage
 
Herdenking 75 jaar fusillade Merksem

Op 6 september 1944 werden 22 arbeiders van de energiecentrale in Merksem door Duitse soldaten gefusilleerd. Elk jaar vindt er een herdenkingsplechtigheid plaats voor deze slachtoffers, georganiseerd door de Gemeente Merksem, Stad Antwerpen en Elia. Omdat het dit jaar exact 75 jaar geleden is, werd er een bijzondere ceremonie voorzien.
 
Herdenking Fusillade Merksem
 
 
 
Elia Group
 
Pascale Fonck verkozen tot ondervoorzitter van ENTSO-E

De Raad van Bestuur van ENTSO-E, het Europese netwerk van netbeheerders, heeft Pascale Fonck, Chief Officer External Relations bij Elia, herkozen tot ondervoor-zitter. Fonck vulde deze functie reeds in tussen 2017 en juni 2019. Daarvoor, van 2013 tot 2017, was zij voorzitter van de ENTSO-E Marktcommissie.
 
Pascale Fonck
 
Elia Grid International
 
Didier Wiot nieuwe CEO van EGI

Op 19 september benoemde de Raad van Bestuur van EGI Didier Wiot met onmiddellijke ingang tot nieuwe CEO. Didier was eerder COO van EGI en was sinds juni 2018 CEO ad interim. Hij demonstreerde toen zijn capaci-teiten om de activiteiten van EGI in goede banen te leiden.
 
Didier Wiot EGI
 
50Hertz
 
Sylvia Borcherding wordt directrice bij 50Hertz

De Raad van Bestuur van 50Hertz benoemde Sylvia Borcherding tot Chief Human Resources Director met ingang van 1 januari 2020. Borcherding vervult sinds begin 2019 de rol van Chief HR Officer. 
 
Sylvia Borcherding 50Hertz
 
50Hertz
 
Stefan Kapferer vanaf 1 december nieuwe CEO 50Hertz

Op 19 september besliste De Raad van Bestuur van 50Hertz dat Stefan Kapferer per 1 december van dit jaar de rol van CEO van 50Hertz op zich zal nemen. Oorspronkelijk was de start van Kapferer gepland voor 1 januari 2020. Kapferer is momenteel voorzitter van de Raad van Bestuur van de Federal Association of the Energy and Water Industries (BDEW) en lid van het Uitvoerend Comité.
 
Stefan Kapferer CEO 50Hertz
 
LEES HET PERSBERICHT
 
 
 
Vernieuwde elia.be website
 
Nieuwe website voor Elia 

Sinds woensdag 18 september is de nieuwe versie van elia.be beschikbaar. Naast een aantrekkelijker design, is de vernieuwde Elia website ook gebruiksvriendelijker dankzij de gepersonaliseerde navigatie. Daarnaast werd de inhoud herzien, aangevuld en herwerkt om beter in te spelen op de vragen van onze gebruikers. 
 
BEZOEK DE WEBSITE
 
vernieuwde website Nemo Link
 
Nemo Link website in nieuw jasje

Ook Nemo Link kreeg een vernieuwde site om gebruikers een betere surfervaring te bieden. Naast informatie over het project, het laatste nieuws en recente publicaties, is het mogelijk om notificaties te ontvangen over energie-veilingen en publieke consultaties. De Nemo Link website is beschikbaar in het Engels.

 
BEZOEK DE WEBSITE
 
 
 
Elia neemt deel aan eerste Open Dag in DronePort

Op 5 september nam het SAFIR-consortium deel aan de eerste Open Dag in DronePort. Daar werden de technologische voordelen van het inzetten van drones voor diverse doel-einden in de kijker gezet. Naast het leveren van pakketten, kunnen drones ook worden gebruikt voor het in kaart brengen van hoog-spanningslijnen en de inspectie van masten.
 
MEER INFORMATIE
 
Elia Neemt deel aan DronePort
 
 
 
Multiple NEMO Arrangements (MNA) in Centraal-West-Europa

Op 2 juli 2019 zijn de Multiple NEMO Arrangements (MNA) met succes van start gegaan in de biedzones van Centraal-West-Europa (CWE). Deze Go-Live is het resultaat van de samen-werking van 18 partijen (9 TSO's, 3 NEMO's en 6 derden) gedurende 2 jaar werk en meer dan 8 maanden van uitgebreide testen. CWE is de eerste Europese regio die het MNA-kader in over-eenstemming met CACM heeft geïmplementeerd, waardoor de concurrentie in de kernmarkten van Europa wordt gestimuleerd en de doelstelling van een volledig geïntegreerde Europese energiemarkt wordt ondersteund.

Door de invoering van de MNA kunnen meer dan één NEMO (Nominated Electricity Market Operator) toegang krijgen tot de eenvormige day-aheadkoppeling (“Single Day-Ahead Coupling”) in elke biedzone. Daartoe worden alle orderboeken van de NEMO's doorgestuurd naar het gecentraliseerde marktkoppelingsalgoritme voor eenvormige day-aheadkoppeling. Onze nieuwsbrief zal dus niet langer verwijzen naar de relevante gegevens van Belpex, maar zal in plaats daarvan een link bevatten naar de nieuwe Belgische tabel met referentieprijzen voor de biedzone op het menu “Grid data” op de website van Elia. Marktdeelnemers kunnen contact opnemen met hun Belgische NEMO (EPEX Spot of Nord Pool/EMCO) voor meer informatie over de mogelijkheden die de MNA in CWE biedt.

Raadpleeg de nieuwe tabel met referentieprijzen
 
 
 
Image
Interconnecties
Import en export, maandelijkse veilingen en prijsconvergentie in de CWE-zone.

​​​​​​​
LEES MEER
 
Image
Dienst systeem
Volumes van geactiveerde reserves en schommeling van de onevenwichtsprijzen.


​​​​​​​
LEES MEER
 
Image
Verbruik en productie
Productie- en verbruiksgegevens en belastingskromme van het Elia-net.
​​​​​​​
LEES MEER
 
 
Image
Gegevens MNA
Day ahead referentieprijs van de Belgische biedzone.


LEES MEER
 
Image
Total solar forecast
Voorspelling offshore en onshore windproductie.

​​​​​​​
LEES MEER
 
Image
Total wind forecast
Huidige zonneproductie en vooruitzichten Intraday en Day-Ahead.
​​​​​​​
LEES MEER
 
 
Image   Image   Image
 
 
Verantwoordelijke uitgever:
​​​​​​​Pascale Fonck


Keizerslaan 20
B-1000 Brussel
 
 
Uitschrijven van deze lijst
Voorkeuren updaten