Elia News
Deze mail in uw browser zien
Image
 
Image
 
Halfjaarcijfers 2019 Elia groep

De eerste zes maanden van dit jaar voerden we een hele reeks versterkings- en uitbreidingsprojecten uit op ons net en kunnen we solide operationele resultaten voorleggen. Zo realiseerden we 274 miljoen EUR aan netinvesteringen in België en 114 miljoen EUR in Duitsland, om de bevoorradingszekerheid te handhaven en de toenemende energiestromen uit hernieuwbare productie te integreren. Onze genormaliseerde nettowinst steeg met 8,2 % tot 154,4 miljoen door de tijdige realisatie van de net investeringen en de solide operationele resultaten. We rondden ook een succesvolle kapitaalverhoging af van 434,8 miljoen EUR.
 
LEES HET PERSBERICHT
 
Studie ‘Adequacy & Flexibility’ in het parlement

Elia legde op 15 juli aan de kamercommissie Energie haar recente analyse voor van de adequacy- en flexibiliteitsbehoeften voor België in de periode 2020-2030. Pascale Fonck en Chris Peeters gaven tekst en uitleg bij de methodologie en de kernboodschappen. Daarna kwam de Commissie voor de Regulering van het Gas en de Elektriciteit (CREG) aan het woord. Die benadrukte dat in deze studie verbeterpunten bevatte. De regulator wil dat Elia een aanvullende analyse maakt.
 
Image
 
Overspanning Schelde gestart in Antwerps havengebied

Elia is gestart met de overspanningswerken over de Schelde. Twee masten op de rechter en linker oever worden met elkaar verbonden. Dit project is de tweede fase van het zogenaamde Brabo-project. De nieuwe hoogspanningslijn die we bouwen is cruciaal voor de verdere economische groei van de haven van Antwerpen.
 
Image
 
 
 
Verplichte operationele dialoog voor Elia’s onderaannemers

Alle contractors die voor Elia werken zijn vanaf 1 september verplicht om een 360°- en Morning Star-meeting te organiseren. Deze 2 overlegmomenten op werven zijn bedoeld om misverstanden te vermijden, de operationele dialoog te bevorderen en ervoor te zorgen dat elke medewerker het werk van zijn collega’s en de impact daarvan op zijn eigen activiteiten begrijpt. Met deze maatregel gaan we samen met onze contractors voor nul ongevallen.
 
Image
 
30% meer hernieuwbare energieproductie in regelzone 50Hertz

In het eerste zes maanden van 2019 nam de productie van wind- en zonne-energie met 30 procent toe in de regelzone van 50Hertz. Dat is vooral toe te schrijven aan de toename van het geïnstalleerd vermogen (wind- en zonne-energie). De ontwikkeling van hernieuwbare energie blijft toenemen in het noorden en het oosten van Duitsland en speelt dus een belangrijke rol in de verdere realisatie van de klimaatdoelstelling die het land heeft vooropgesteld, met name 65% hernieuwbare energie tegen 2030.
 
LEES HET PERSBERICHT
 
Image
 
 
 
’Ideation Closing Event’ IO.Energy

De Belgische netbeheerders zetten begin dit jaar een gezamenlijk initiatief rond innovatie op: IO.Energy (Internet of Energy).  De eerste projectfase (ideevorming) werd eind juni afgesloten. Deze was een groot succes. Een 60-tal bedrijven, overheidsorganisaties, start-ups, e.a. namen deel. U kan de videofilm over het slotevent hier bekijken.
 
BEKIJK DE VIDEO
 
Image
 
Drie noodmasten op de lijn Horta-Avelgem

Elia organiseerde op 23 juli een werfbezoek aan de luchtlijn 380 kV Horta-Avelgem waar we 3 noodmasten optrekken. Deze moeten toelaten om de bestaande lijn te versterken. Elia vervangt de geleiders van de bestaande lijn door hoogperformante geleiders (HTLS of high temperature low sag) en verstevigt ook de bestaande masten.
 
Image
 
 
 
Image
 
Een nieuw hoogspanningsstation 150 kV in Ans

Op 11 juli hebben we een nieuwe 150 kV-installatie in gebruik genomen in Ans. Omdat de energiebehoeften in de Luikse regio zijn toegenomen en we het 70 kV-station van Bressoux hebben ontmanteld, werd een nieuw hoogspanningsstation gebouwd. Het station verhoogt de bevoorradingszekerheid en maakt het mogelijk om de topologie van de 150 kV- en 70 kV-netten tussen de stations van Gramme en Langerlo te wijzigen.
 
Image
 
De Customer Relations workshop

Op 21 juni organiseerde Customer Relations een workshop voor de distributienet-beheerders en de netgebruikers op de site van het toekomstige conversiestation van ALEGrO in Lixhe. Dit ontmoetings- en uitwisselingsmoment was een goede gelegenheid om alle netgebruikers op de hoogte te brengen van onze meest recente productontwikkelingen en om hun feedback te krijgen.
 
 
 
Image
Interconnecties
Import en export, maandelijkse veilingen en prijsconvergentie in de CWE-zone.​​​​​​​

LEES MEER
 
Image
Dienst systeem
Volumes van geactiveerde reserves en schommeling van de onevenwichtsprijzen.
​​​​​​​

LEES MEER
 
Image
Verbruik en productie
Productie- en verbruiksgegevens en belastingskromme van het Elia-net.​​​​​​
LEES MEER
 
 
Image
Gegevens Belpex
Import en export, veilingen van maandcapaciteit en prijsconvergentie in de CWE-zone.
LEES MEER
 
Image
Total solar forecast
Voorspelling offshore en onshore windproductie.

​​​​​​​
LEES MEER
 
Image
Total wind forecast
Huidige zonneproductie en vooruitzichten Intraday en Day-Ahead.
​​​​​​​
LEES MEER
 
 
Image   Image   Image
 
 
Verantwoordelijke uitgever:
​​​​​​​Pascale Fonck


Keizerslaan 20
B-1000 Brussel
 
 
Uitschrijven van deze lijst
Voorkeuren updaten