Elia News
Deze mail in uw browser zien
Image
 
General Meeting
 
Elia lanceert een Aanbieding met Voorkeurrechten van maximum 7.628.104 nieuwe aandelen, voor een bedrag van maximum 434.801.928 EUR 
 

Elia System Operator NV kondigde de lancering aan van een publieke aanbieding aan bestaande aandeelhouders en houders van een extralegaal voorkeurrecht ("Voorkeurrecht") (de "Aanbieding") van maximum 434.801.928 EUR, door de uitgifte van maximum 7.628.104 nieuwe aandelen tegen een uitgifteprijs van 57,00 EUR per aandeel, op basis van 1 nieuw aandeel voor 8 Voorkeurrechten. Voorkeurrechten die niet worden uitgeoefend tijdens de inschrijvingsperiode voor rechten zullen worden omgezet in een gelijk aantal scrips en zullen in een private plaatsing te koop worden aangeboden aan institutionele beleggers.

Volledige details van de Aanbieding zijn te vinden in het prospectus dat beschikbaar is in drie talen (Nederlands, Frans en Engels) op eliagroup.eu/offering. Gelieve het prospectus te lezen voor u belegt. Beleggen in aandelen houdt risico’s in.


 
 
 
Algemene Vergadering van aandeelhouders keurt financiële resultaten 2018 goed, alsook uit te keren dividend en toegestaan kapitaal

De Gewone Algemene Aandeelhouders-vergadering van 21 mei 2019 keurde de resultaten voor het boekjaar 2018 goed, alsook de uitkering van een brutodividend van €1.66 per aandeel. De Buitengewone Algemene Vergadering gaf de toelating aan de Raad van Bestuur om het kapitaal van Elia te verhogen met maximaal €435.000.000 door middel van een publiek aanbod met voor-keurrechten voor de aandeelhouders.
 
LEES HET PERSBERICHT
 
Shareholders meeting
 
Tussentijdse verklaring Elia groep: Q1 2019

Op vrijdag 17 mei publiceerde Elia groep haar tussentijdse verklaring voor het eerste kwar-taal 2019. De hoogtepunten zijn: de beves-tiging van de financiële vooruitzichten voor 2019, Nemo Link is operationeel, flexibiliteits-platform WindNode bereikt in Duitsland uitvoe-ringsfase, de lancering van IO.Energy, een sector overschrijdend ecosysteem dat het comfort en de energiefactuur van de eind-gebruiker in België wil optimaliseren.
 
LEES HET PERSBERICHT
 
Interim Statement
 
 
 
 
Catherine Vandenborre wint "Trends-Tendances CFO of the Year 2019" award

Op woensdag 15 mei riep Trends-Tendances Elia’s Chief Financial Officer Catherine Vandenborre uit tot ‘CFO  of the Year 2019’. Catherine en haar team kregen deze erkenning voor de sleutelrol die zij speelden bij de transactie die Elia de volledige controle opleverde over het Duitse bedrijf 50Hertz. De deal was des te opmerkelijker omdat Elia de overname deels met hybride schuldinstru-menten financierde, waardoor Elia’s krediet-waardigheid onaangetast bleef. Gefeliciteerd!
 
LEES MEER
 
CFO of the Year 2019
 
 
 
Brabo Open Sites Day

Meer dan 1500 bezoekers voor project BRABO tijdens Open Wervendag 2019

Op 17, 18 en 19 mei stelde Elia haar site BRABO open voor het publiek. Die dag informeerden we de bezoekers over dit belangrijke project in de Antwerpse haven. De bezoekers konden de masten over de Schelde bekijken. Met hun 192 meter zijn deze masten het hoogste punt van de Anwerpse skyline en de hoogste elektriciteitsmasten van de Benelux. De Open Wervendag was een succes. We kregen dat weekend meer dan 1500 bezoekers over de vloer. Ook de pers, scholen en stakeholders kwamen een kijkje nemen.
 
Het project Brabo zorgt voor de versterking van het hoogspanningsnet en de bevoorradings-zekerheid van de Antwerpse haven en België. Momenteel is de tweede fase van het project op kruissnelheid. De bestaande 150 kV-hoogspanningslijn wordt versterkt naar een 380 kV-verbinding.

BEKIJK DE VIDEO
 
 
 
Politieke stakeholders bezochten Elia’s eerste stopcontact op zee

Naar aanleiding van de geslaagde installatie van de topside (bovenste deel) en verbinding van de eerste van twee kabels op het landnet, nodigde Elia verschillende politieke stake-holders uit voor een bezoek aan het Modular Offshore Grid op de Noordzee. Federaal Minister Marie-Christine Marghem, Federaal Minister van de Noordzee Philip De Backer, burgemeesters Bart Tommelein (Oostende) en Dirk De Fauw, (Brugge) woonden het event bij.
 
LEES HET PERSBERICHT
 
MOG
 
 
 
 
Innogrid
 
Chris Peeters spreekt op InnoGrid 2020+ en Eurelectric’s Power Summit
 

In mei was onze CEO uitgenodigd op twee internationale conferenties om er zijn visie te delen over de digitalisering en het energie-systeem waarin de eindgebruiker centraal staat (’Towards a Consumer-Centric System’). Op 13 mei ter gelegenheid van InnoGrid 2020+ in Brussel sprak hij over concrete innovatietestcases uit de bedrijfswereld. Op 20 mei deelde hij tijdens de Power Summit in Firenze de visie en testcases van Elia groep, waarbij de eindverbruiker een centrale rol zal kunnen spelen in het energiesysteem.

 
Eurelectric Power Summit
 
 
 
Ventilus

Infomarkten Ventilus lopen volop

Sinds midden mei kunnen buurtbewoners de eerste Elia-infomarkten over het project bezoeken. Tijdens de infomarkten geven het Vlaams Departement Omgeving, Elia en deskundigen uitleg over de doelstelling van het project en de wijze waarop het zal worden uitgevoerd. Stakeholders hebben ook de mogelijkheid om online deel te nemen via de dialoogbox op de website van Ventilus. Daar kunnen zij al hun suggesties, vragen en advies kwijt.
 
Ventilus zal windenergie uit de Noordzee aansluiten op een nieuwe elektriciteitssnelweg in West-Vlaanderen. Door zijn verbindingen met andere netprojecten, zal Ventilus een sterk elektriciteitsnet worden dat de transmissie van hernieuwbare energie zal mogelijk maken. Het project is een onderdeel van een breder ontwikkelingsplan waarvan de implementatie voorzien is tussen 2020 en 2030.
 

MEER INFORMATIE
 
 
 
CGS wint de prijs ‘Good Practice of the Year’  

Het gezamenlijke interconnectieproject Combined Grid Solution van 50Hertz en de Deense TNB Energinet won de ‘Good Practice of the Year’.
 
Combined Grid Solution is de eerste hybride interconnector die Duitsland met Denemarken verbindt door gebruik te maken van de infra-structuur van bestaande offshore windparken. Dit maximale gebruik van offshore infrastruc-tuur werd door de Renewables Grid Initiative tijdens het uitreikingsevent bijzonder in de verf gezet.
 
LEES HET PERSBERICHT
 
Combined Grid Solution
 
 
 
Kanaal Z over Duits-Belgische offshore samenwerking  

Duitsland is één van de gidslanden op het vlak van hernieuwbare energie. Vandaag is al meer dan 56% van de energieproductie in het noord-oosten van het land afkomstig van her-nieuwbare energie. Ook in België investeert Elia in offshore projecten om de energietran-sitie te versnellen. De uitwisseling van exper-tise en best practices tussen 50Hertz en Elia zijn een meerwaarde voor de Elia groep en zijn heel belangrijk voor de verdere realisatie van de decarbonisering van de samenleving op Europees niveau.
 
BEKIJK DE VIDEO
 
Kanaal Z report
 
 
 
Open Innovation Challenge
 
Slotevent van Open Innovation Challenge


Meer dan 80 startups dienden projecten in voor de Open Innovation Challenge van Elia groep. Vijf finalisten komen hun innovatieve concepten voorstellen aan een jury van energie-experten tijdens het slotevent op 20 juni. De winnaar ontvangt 20.000 € en zal zijn ideeën mogen implementeren in samen-werking met ons.
 
Het slotevent staat open voor het publiek. Wie interesse heeft, kan zich inschrijven voor de feestelijke uitreiking op 20 juni op de Euref-campus in Berlijn.
 
MEER INFORMATIE
 
IO.Energy
 
IO. Energy: ‘use cases’ komen voor de expertenjury  
 


Op 29 mei nam het project ‘IO. Energy’ een belangrijke wending in de kantoren van Co.Station in Brussel. Een expertenjury uit de academische wereld heeft de presentatie van de verschillende ‘use cases’ voor het project onder de loep genomen en de meest interessante voorstellen geselecteerd. De onderzoekers komen de geselecteerde ‘use cases‘ op 24 juni voorstellen in Flagey. Zo wordt de conceptuele fase afgesloten en kan de proeffase van start gaan met de opstart van de ‘Sandbox’.

 
MEER INFORMATIE
 
 
 
Image
Interconnecties
Import en export, maandelijkse veilingen en prijsconvergentie in de CWE-zone.
LEES MEER
 
Image
Dienst systeem
Volumes van geactiveerde reserves en schommeling van de onevenwichtsprijzen.
LEES MEER
 
Image
Verbruik & productie
Productie- en verbruiksgegevens en belastingskromme van het Elia-net.
LEES MEER
 
 
Image
Gegevens Belpex
Fluctuations in Belpex prices and volumes.​​​​​​​

LEES MEER
 
Image
Total solar forecast
Voorspelling offshore en onshore windproductie.

LEES MEER
 
Image
Total wind forecast
Huidige zonneproductie en vooruitzichten Intraday en Day-Ahead.
LEES MEER
 
 
Image   Image   Image
 
 
Verantwoordelijke uitgever:
​​​​​​​Pascale Fonck


Keizerslaan 20
B-1000 Bruxelles
 
 
Uitschrijven van deze lijst
Voorkeuren updaten