Elia News
Deze mail in uw browser zien
Image
 
Image
 
Bondskanselier Merkel opent offshore project 50Hertz

Op dinsdag 16 april is het nieuwe offshore windpark Arkona (E.ON & Equinor) officieel ingehuldigd. Dat gebeurde in aanwezigheid van de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Het project maakt deel uit het Ostwind1 project van 50Hertz dat de windparken Arkona en Wikinger met het transmissienet op land verbindt. 50Hertz gebruikt voor het eerst een driefasige 220 kV-kabel. De werken in de Duitse Oostzee duurden drie jaar en bleven binnen het vooropgestelde investeringsbudget van € 1,3 miljard. De 90 km lange zeekabels sluiten aan op het hoogspanningsstation in Lubmin.

LEES HET PERSBERICHT
 
 
 
Elia aangewezen als beheerder Belgisch elektriciteitsnet tot 2042

Op vrijdag 26 april is het ontwerp van ministerieel besluit goedgekeurd dat de aanwijzing van Elia System Operator NV als beheerder van het elektriciteitsnet hernieuwt. Dat gebeurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem. De hernieuwing geldt voor een periode van twintig jaar en gaat in vanaf 17 september 2022.  De beslissing van de federale ministerraad is conform de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

 
 
Groen licht voor Federaal Ontwikkelingsplan 2020-2030

Minister van Energie Marie Christine Marghem heeft het Federaal Ontwikkelingsplan 2020-2030 goedgekeurd. Als netbeheerder heeft Elia de wettelijke verplichting om vierjaarlijks zo’n plan op te stellen. Het document be-schrijft de veranderende context van de ener-gietransitie en wijst op de verwachte bottle-necks en missing links in het transitienet. Met het Federaal Ontwikkelingsplan stelt Elia een investeringsprogramma voor dat tegemoet komt aan de toekomstige noden. Eind 2018 heeft Elia een publieke consultatie georgani-seerd over het plan. De opmerkingen zijn verwerkt in de finale versie.
 
MEER INFORMATIE
 
Image
 
 
 
Image
 
Jaarverslag Elia groep 2018 staat online

Elia groep blikt met haar jaarverslag terug op een succesvol 2018. Het jaarboek bestaat dit keer uit drie delen: het activiteitenverslag, het duurzaamheidsverslag en het financiële ver-slag. Hiermee informeren we onze stakehol-ders over onze projecten, maatschappelijk verantwoord ondernemen en onze financiële resultaten, corporate governance en risico-beheer. De onlineversie is beschikbaar op onze website. De papieren versie wordt vrij-gegeven op de algemene vergadering van 21 mei 2019.
 
ONTDEK HET JAARVERSLAG
 
Image
 
Elia en 50Hertz publiceren  duurzaamheidsverslag

Elia groep streeft ernaar om al haar activiteiten uit te oefenen in het belang van de samenleving. Om onze prestaties op het vlak van maatschappelijk verantwoord onderne-men te beheren en om duurzaamheid verder te integreren in onze strategie, hebben we de rapporteringsmethodes tussen Elia en 50Hertz in 2018 verder op elkaar afgestemd. Het is de eerste keer dat het duurzaamheidsverslag zowel de informatie van Elia als van 50Hertz omvat.

 
LEES HET VERSLAG
 
 
 
Elia overweegt intern reorganisatieproject

Elia overweegt de implementatie van een intern reorganisatieproject dat een aangepaste organisatiestructuur bekijkt. Dit laat toe om de gereguleerde activiteiten in België te isoleren en te scheiden van haar niet-gereguleerde activiteiten. Daarnaast heeft de raad van bestuur van Elia unaniem beslist dat een Buitengewone Algemene Vergadering zal worden bijeengeroepen op 21 mei 2019 met de vraag om aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen om het kapitaal van Elia te verhogen (toegestaan kapitaal). 
 
LEES HET PERSBERICHT
 
Image
 
Oproep voor Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering

De aandeelhouders en obligatiehouders worden uitgenodigd voor de Gewone en de Buitengewone Algemene Vergadering van Elia System Operator. Deze worden gehouden op dinsdag 21 mei 2019 in het Square Brussels Meeting Centre, Coudenberg 3 in 1000 Brussel. Alle documenten hieromtrent kan je vinden op de website.
 
RAADPLEEG DE DOCUMENTEN
 
Image
 
 
 
Image
 
Elia groep lanceert vernieuwde website

De afgelopen maanden is hard gewerkt om de website van Elia groep een nieuwe look te geven. Het resultaat mag er zijn en we nodigen u uit om eens een kijkje te nemen. Elia is volop bezig met het vernieuwen van al de websites. De jobsite werd vorige maand in een nieuw jasje gestoken. De nieuwe elia.be website wordt verwacht tijdens de zomermaanden.
 
Image
 
ONTDEK DE WEBSITE
 
 
 
50Hertz wint de ‘Innovator of the Year 2019’ award

Het Duitse bedrijfsmagazine brand eins riep 50Hertz uit tot ‘Innovator of the Year 2019’ in de categorie energie. 50Hertz was de enige transmissienetbeheerder van het land die de titel in de wacht sleepte. Over de verschillende sectoren heen kreeg 50Hertz in de innovatie-enquête  dezelfde beoordeling als onder andere Red Bull, Nike en Miele.
 
Image
 
Catherine Vandenborre genomineerd voor
'CFO of the Year 2019'


Catherine Vandenborre is voor het tweede jaar op rij genomineerd voor ‘CFO of the Year’; een organisatie van het zakentijdschrift Trends/Tendances. De jury selecteerde Catherine voor de bijkomende participatie in het Duitse dochterbedrijf 50Hertz en de succesvolle financiering ervan. De winnaar wordt op woensdag 15 mei bekend gemaakt.  
 
Image
 
Elia ook genomineerd voor
‘Deal of the Year'


Trends/Tendances reikt voor het eerst ook een trofee uit voor de ‘Deal of the Year’. Daarvoor komen alle fusies, overnames en kapitaaloperaties in 2018 in aanmerking waarbij een Belgische onderneming betrokken was. Elia is andermaal genomineerd voor de succesvolle transactie waarbij het aandeel in 50Hertz verhoogde van 60 naar 80 procent. De winnaar wordt eveneens op woensdag 15 mei bekend gemaakt.
 
Image
 
 
 
Image

Ventilus stoomt elektriciteitsnet klaar voor meer duurzame energie

Op 1 april hebben de Vlaamse Overheid en Elia samen de plannen voorgesteld voor ‘Ventilus’, een nieuw hoogspanningsproject in West-Vlaanderen. Dat gebeurde in aanwezigheid van Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel en West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé. Het project is cruciaal voor het aansluiten van bijkomende hernieuwbare energieproductie op land en zee en de uitwisseling van internationale energiestromen. Het tracé voor Ventilus ligt nog niet vast, dit zal gebeuren na inspraak van de bevolking en belangenorganisaties.

LEES HET PERSBERICHT
 
 
 
Image
 
Start microtunnel ALEGrO tussen Albertkanaal en Maas

Begin april werd het startschot gegeven voor een nieuwe werffase van het ALEGrO-project: het horizontaal boren van de microtunnel tussen het Albertkanaal en de Maas. De tunnel wordt op 30 meter diepte gegraven en zal uiteindelijk 670 meter lang zijn. Zijn dia-meter bedraagt 2 meter. Het ALEGrO-project realiseert de eerste elektrische interconnector tussen België en Duitsland. De ondergrondse verbinding (90 km lang) zal op hoogspan-ningsgelijkstroom werken en heeft een capaci-teit van 1000 MW. De interconnector zal het hoogspanningsnet van Elia in België met dat van Amprion in Duitsland verbinden.
 
LEES HET PERSBERICHT
 
Image
 
Schakelplatform MOG verlaat werf

Begin april heeft het schakelplatform van het Modular Offshore Grid (MOG) de werf in het Nederlandse Zwijndrecht verlaten. De constructie werd op een binnenvaartschip geladen om later op de jacket (steunstructuur) te worden gemonteerd in de Noordzee. Elia’s eerste ‘stopcontact’ op zee zal de kabels van de toekomstige offshore windparken bundelen en aansluiten op het Belgische net aan land. Het MOG zal in het derde kwartaal van 2019 in gebruik worden genomen. De volledige capaciteit zal beschikbaar zijn in 2020.


 
BEKIJK DE VIDEO
 
 
 
Elia neemt nieuwe mobiele app 'eTripLog' in gebruik

Vanaf april gebruiken de medewerkers van de dienst Maintenance Assets & Control de app eTripLog op hun iPhone die automatisch hun verplaatsingen registreert en het aantal afgelegde kilometers berekent. eTripLog maakt deel uit van het programma ‘Digital Solutions’ van Elia, dat streeft naar een maximale administratieve vereenvoudiging voor het terreinpersoneel door middel van digitalisering.

 
 
Kanaal Z reportage over Elia’s uitbreidingsprojecten

Elia realiseert momenteel het grootste investeringsprogramma in haar geschiedenis. Naast het  bouwen van een elektriciteitsnet op zee en interconnectoren, zijn er ook vele uitbreidingsprojecten. Deze zijn o.a. bedoeld om nieuwe industriële ontwikkelingen mogelijk te maken. Het gaat om kleinere projecten die niettemin belangrijk zijn voor de socio-economische ontwikkeling van België.
 
BEKIJK DE REPORTAGE
 
Image
 
 
 
Elia’s bedrijfsrestaurants ontvangen Good Food label met onderscheiding

Onze kantines in Brussel hebben het Good Food label ontvangen met een onderscheiding van twee ‘vorken’. We kregen de onderschei-ding mede dankzij het gebruik van biologische producten, seizoensgebonden fruit en groen-ten en het aanbod van een vegetarisch alter-natief. Voor onze inspanningen aangaande milieu en voedselverspilling kregen we de tweede vork toegekend.

Het Good Food label, opgericht door Leefmilieu Brussel, kent een kwaliteitsmerk toe aan bedrijfskantines voor hun inspannin-gen op het vlak van gezonde en duurzame voeding.
 
Image
 
 
 
Image
Interconnecties
Import en export, maandelijkse veilingen en prijsconvergentie in de CWE-zone.
​​​​​​​
LEES MEER
 
Image
Dienst systeem
Volumes van geactiveerde reserves en schommeling van de onevenwichtsprijzen.

​​​​​​​
LEES MEER
 
Image
Verbruik en productie
Productie- en verbruiksgegevens en belastingskromme van het Elia-net.
​​​​​​​
LEES MEER
 
 
Image
Gegevens Belpex
Import en export, veilingen van maandcapaciteit en prijsconvergentie in de CWE-zone.
LEES MEER
 
Image
Total solar forecast
Voorspelling offshore en onshore windproductie.

​​​​​​​
LEES MEER
 
Image
Total wind forecast
Huidige zonneproductie en vooruitzichten Intraday en Day-Ahead.
​​​​​​​
LEES MEER
 
 
Image   Image   Image
 
 
Verantwoordelijke uitgever:
​​​​​​​Pascale Fonck


Keizerslaan 20
B-1000 Brussel
 
 
Uitschrijven van deze lijst
Voorkeuren updaten