Elia News Januari 2019
Deze mail in uw browser zien
Image
 
Nemo Link

Nemo Link met succes gelanceerd

De capaciteit van de onderzeese interconnector tussen Groot-Brittannië en België is sinds 30 januari beschikbaar via de impliciete day-ahead energieveiling. Tijdens de eerste operationele dag is voor 18.559 MWh aan stroom uitgewisseld. Nemo Link is een joint-venture tussen Elia en de Britse netbeheerder National Grid. De link heeft een vermogen van 1000 MW en is de eerste onderzeese interconnector voor Elia in België. Er wordt ook voor het eerst gebruik gemaakt van HVDC-technologie (High Voltage Direct Current).

LEES HET PERSBERICHT
 
 
 
Meer dan 75 deelnemers voor IO.Energy

Volgend op de publicatie van onze visienota, riep Elia in december marktspelers op om deel te nemen aan testprojecten die het consumentgerichte energiesysteem mogelijk maken. De oproep was een groot succes: meer dan 75 kandidaten hebben zich aangemeld voor het IO.Energy proefproject. De volgende stap is het opzetten van een ‘sandbox’ waarin we innovatieve concepten uittesten. De testfase duurt tot eind 2019.
 
MEER INFORMATIE
 
IO Energy
 
 
 
Elia publiceert verkiezingsmemorandum

Naar aanleiding van de verkiezingen in mei 2019 publiceert Elia haar verkiezingsmemorandum. Hierin onderlijnt Elia de nood aan een gecoördineerd lange termijn energiebeleid. In het memorandum schetst Elia de context, de uitdagingen én de prioritaire aandachtspunten voor de komende regeerperiode. Centraal staan de verdere Europese marktintegratie, investeringen in infrastructuur en het stimuleren van nieuwe opportuniteiten dankzij digitalisering en elektrificatie met een centrale rol voor de consument.
 
LEES HET MEMORANDUM
 
Memorandum
 
 
 
Energiemix
 
Recordcijfer Energy Not Supplied
 
Elia stelt cijfers voor over Belgische energiemix 2018

Elk jaar verzamelt Elia informatie over de energiemix van ons land, op basis van de productie-eenheden die aangesloten zijn op het hoogspanningsnet. Deze cijfers brengen de grote tendensen voor 2018 in kaart. Afgelopen jaar kende België een sterke daling van de nucleaire productie (van 50% naar 34%), import was goed voor 22% van de energiemix en hernieuwbare energie steeg in absolute cijfers met 18%.

 
LEES HET PERSBERICHT
 
Recordcijfer voor Energy Not Supplied (ENS) in 2018

De ENS is de hoeveelheid energie die niet aan onze klanten kon worden geleverd tijdens onderbrekingen veroorzaakt door  een intern probleem bij Elia. De ENS wordt in MWh uitgedrukt en bedroeg in 2018 105,4 MWh. Dat is het laagste cijfer ooit. Bij de berekening van de ENS wordt alleen rekening gehouden met onderbrekingen die langer dan 3 minuten duren. De onderbrekingen van minder dan 3 minuten worden met fenomenen van Power Quality gelijkgesteld.
 
 
 
 
Nieuw extern meldpunt zakelijke integriteitsinbreuken

Elia stelt hoge eisen omtrent integriteit. Daarom zijn onze bestaande rapporteringskanalen versterkt met een extern meldpunt voor zakelijke integriteitsinbreuken. Interne medewerkers en externe stakeholders kunnen via dit platform vermoedens van integriteitsschending anoniem melden. Het nieuwe externe meldpunt behandelt zowel eventuele schendingen van onze ethische code die de reputatie en/of de belangen van Elia schaden, als vermoedens van het plegen van een strafbaar feit.

NAAR HET MELDPUNT
 
 
 
Be Planet Elia Courcelles
 
Steun voor duurzame burgerprojecten

Be Planet, Elia en de gemeente Courcelles hebben 6 duurzame burgerprojecten uit de provincie Henegouwen geselecteerd voor financiële steun.

Elia werkt al twee jaar samen met de stichting van openbaar nut Be Planet om duurzame burgerinitiatieven te ontwikkelen in de gemeenten waar Elia infrastructuurprojecten uitvoert. Voor de oproep in Henegouwen, sloot ook de gemeente Courcelles aan.

De partners voorzien een bedrag van € 30.000 om deze burgerprojecten materieel en/of financieel te steunen.

 
LEES HET PERSBERICHT
 
Nestkast Torenvalk
 
Elia plaatst nestkast voor torenvalken in Deerlijk

Elia heeft een nestkast voor torenvalken geplaatst op de hoogspanningsmast in de Paanderstraat in Deerlijk. De nestkast hangt op ongeveer 10m hoogte en is een ideale broedplaats. Torenvalken voeden zich voornamelijk met kleine zoogdieren, zoals muizen en woelratten. Door deze natuurlijke vijanden in te zetten, wordt het biologisch evenwicht verbeterd.

Elia plaatste in de voorbije jaren al 56 nestkasten voor beschermde vogelsoorten. Sommige nestkasten zijn zeer succesvol. Zo werden in de nestkast in Schelle sinds 2002 al 42 slechtvalken uitgebroed.

 
LEES HET PERSBERICHT
 
 
 
Elia participeert in workshop rond offshore ontwikkeling

Op 22 januari nam Elia in Duinkerke deel aan een workshop over de ontwikkeling van het offshorenet, georganiseerd door Renewable Grid Initiative (RGI) en de Franse netbeheerder RTE. Experten en spelers uit de energiesector bespraken er best practices met betrekking tot natuurbescherming en de betrokkenheid van belanghebbenden bij het mariene milieu. Het belang van offshore energiebronnen zal in de toekomstige Europese energiemix aanzienlijk toenemen. Elia gaf een presentatie over het Modular Offshore Grid (MOG), het schakelplatform dat vanaf 2019 de kabels van de nieuwe offshore windparken gezamenlijk aan land brengt.
 
Image
 
 
 
Meer dan 16.000 MW wind bij 50Hertz

Op 13 januari zorgde cycloon Florenz voor een feed-in record aan windenergie: om 20.45 uur registreerde het controlecentrum van 50Hertz voor de eerste keer meer dan 16.000 megawatt aan windenergie. Dat is evenveel als de jaarlijkse piekbelasting in Noordoost-Duitsland.

In 2018 bedroeg het aandeel hernieuwbare energie in het controlegebied van 50Hertz ca. 57%. Daarmee is 50Hertz één van de wereldwijde koplopers.
 
LEES HET PERSBERICHT
 
50Hertz
 
 
 
Elia rondt succesvolle uitgifte af voor obligatielening van € 500 miljoen

Elia heeft met succes een euro-obligatielening uitgegeven ter waarde van € 500 miljoen in het kader van haar EMTN-programma van € 5 miljard. Deze obligatielening ten belope van € 500 miljoen vervalt in 2026 en heeft een jaarlijkse coupon van 1,375%.  De opbrengsten van de uitgifte zullen aangewend worden voor de herfinanciering van een bestaande euro-obligatielening van € 500 miljoen die in mei 2019 vervalt.   

LEES HET PERSBERICHT
 
 
 
Interconnexions
Interconnecties
Import en export, maandelijkse veilingen en prijsconvergentie in de CWE-zone.

LEES MEER
 
Service système
Dienst systeem
Volumes van geactiveerde reserves en schommeling van de onevenwichtsprijzen.


LEES MEER
 
Image
Verbruik en productie
Productie- en verbruiksgegevens en belastingskromme van het Elia-net.
LEES MEER
 
 
Données Belpex
Gegevens Belpex
Import en export, veilingen van maandcapaciteit en prijsconvergentie in de CWE-zone.
LEES MEER
 
Total solar forecast
Total solar forecast
Voorspelling offshore en onshore windproductie.


LEES MEER
 
Total wind forecast
Total wind forecast
Huidige zonneproductie en vooruitzichten Intraday en Day-Ahead.

LEES MEER
 
 
Image   Image   Image