Elia News
Deze mail in uw browser zien
elia group
 
Elia Bel20
 
Elia Group opnieuw opgenomen in BEL 20-index
 
Op maandag 22 maart 2021 maakt Elia Group opnieuw deel uit van de BEL 20. Het bedrijf is sinds 2005 genoteerd op Euronext Brussel en was tussen maart 2012 en maart 2017 al eens opgenomen in de BEL 20. Deze terugkeer bewijst dat de markt vertrouwen heeft in onze groei en strategie. De BEL 20-index bevat de Belgische bedrijven die op Euronext Brussel genoteerd zijn en die de grootste vlottende beurskapitalisatie hebben waarvan de aandelen voldoende liquide zijn en waarvan minstens 15% van het personeel in België werkt. De samenstelling van de BEL 20-index wordt jaarlijks in maart herzien.
 
Lees het persbericht
 
Elia Group annual results

Sterke financiële resultaten en belangrijke investeringen voor Elia Group in 2020

Uit de jaarresultaten van 2020 blijkt dat Elia Group belangrijke stappen heeft gezet in de realisatie van de energietransitie. In België waren er investeringen voor € 337,4 miljoen en in Duitsland voor € 715,9 miljoen. Dit zorgt tot een activagroei van 6,1%. In het coronajaar toonde de onderneming veerkracht bij de uitvoering van de investeringsprojecten en bij het handhaven van de bevoorradingszekerheid. De adjusted nettowinst steeg met 0,6% tot € 308,1 miljoen. Elia Transmission Belgium en Eurogrid GmbH sloten groene leningen af waardoor de gemiddelde kost van de schuld daalt. Op de algemene vergadering van 18 mei wordt een dividend van € 1,71 per aandeel voorgesteld.

Lees het persbericht
 
 
Elia Group FY results
Voorstelling jaarresulaten via videostream 

​​​​​​​Door de coronamaatregelen gebeurde de presentatie van de jaarresultaten digitaal. Chris Peeters en Catherine Vandenborre, CEO en CFO van Elia Group, gaven tijdens een live uitzending uitleg bij de cijfers en verduidelijkten de strategische prioriteiten voor de komende jaren. U kan de webcast hier opnieuw bekijken.
Bekijk de webcast
Video message Alexander De Croo
Premier De Croo ziet de Noordzee als een duurzame energiecentrale

Tijdens de voorstelling van de jaarresultaten beklemtoonde premier Alexander De Croo in een videoboodschap het belang van de Noordzee in de energietransitie. Toekomstige offshore windparken en een energie-eiland ziet hij als stapstenen richting een duurzame toekomst.
​​​​​​​
Bekijk de videoboodschap
 
 
50Hertz FY results
50Hertz integreert 62% hernieuwbare energie
De voorstelling van de jaarresultaten van 50Hertz gebeurde eveneens digitaal. De Duitse dochter van Elia Group kon mooie groeicijfers voorleggen en gaf toelichting bij het geplande investeringsprogramma. Tot 2025 wordt bijna dubbel zoveel geïnvesteerd als in de voorbije vijf jaar. Daarmee wordt een volgende stap gezet in de realisatie van de energietransitie waarbij zowel op land als zee netinfrastructuur wordt uitgebouwd. 50Hertz wil in 2032 100% hernieuwbare energie integreren. In 2020 was dat al 62% waarmee 50Hertz een Europese koploper is.   
Lees het persbericht
 
 
Hybrid interconnector between Belgium and Denmark

Elia en Energinet onderzoeken haalbaarheid hybride interconnector tussen België en Denemarken

De netbeheerders Elia (België) en Energinet (Denemarken) hebben een werkgroep opgericht die de haalbaarheid onderzoekt van een onderzeese kabel van ongeveer 600 km tussen de twee landen. Tegen eind 2021 moet blijken of dit economisch en technisch uitvoerbaar is. Er wordt gekeken naar een zogenaamd hybride concept. De interconnector zou aan Deense kant verbonden zijn met een nog te bouwen energie-eiland. Daar zal op termijn een grootschalig windpark van 10 GW op aangesloten worden. Zo zou België ook rechtstreekse toegang krijgen tot een groot aandeel hernieuwbare energie. Dat zal nodig zijn om onze energie intensieve industrie te decarboniseren en de Europese klimaatdoelstellingen te halen.  

Lees het persbericht
 
 
Smart buidlings
Elia en BESIX willen meer slimme gebouwen
Elia zal met bouwbedrijf BESIX samenwerken om gebouwen niet enkel energiezuiniger, maar ook energie slimmer te maken. Flexibel energiemanagement kan het verbruik van gebouwen beter afstemmen op de variabele productie van hernieuwbare energie. Om de klimaatneutrale samenleving tegen 2050 te realiseren zoals de Europese Green Deal het vraagt, is niet enkel een energietransitie nodig. Ook andere sectoren kunnen bijdragen aan de verdere decarbonisering van onze maatschappij. Zo zullen elektrische voertuigen op korte termijn grote impact hebben, maar ook de bouwsector kan door innovatie een belangrijke rol spelen.
Lees het persbericht
 
 
Elia gastspreker over e-mobiliteit op het Eurelectric congres

Chris Peeters, CEO van Elia Group, was een van de gastsprekers op het congres van Eurelectric.  Het congres stond in het teken van elektrische mobiliteit. Elia Group publiceerde eind 2020 hierover een studie: ‘Accelerating to net zero: redefining energy and mobility’. In een videoboodschap lichtte Chris Peeters de belangrijkste conclusies toe.  

Bekijk de video
 
 
Alle informatie over het CRM nu beschikbaar op elia.be

​​​​​​​Om de kernuitstap te realiseren zonder de bevoorradingszekerheid in het gedrang te brengen, ontwikkelt de federale overheid het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM). In haar rol als operator en marktfacilitator, ondersteunt Elia de praktische uitwerking van het CRM. Het vergoedingsmechanisme moet marktspelers met elektrische capaciteit compenseren voor kosten die niet door de opbrengsten gedekt worden. De steun wordt toegekend via een veiling en is technologieneutraal. Marktpartijen die interesse hebben, vinden meer info op elia.be.
 
Meer info
 
 
Auvelin - Gembloux
Auvelais-Gembloux
Belangrijke vergunning voor de lijn Auvelais-Gembloux
Met het aflopen van de termijn voor beroepsprocedures is de vergunning voor de werken aan de lijn Auvelais-Gembloux definitief verworven. In de lente zal Elia met de werken beginnen. De bestaande luchtlijn van 70kV wordt over een afstand van ongeveer 10 kilometer afgebroken en vervangen door een ondergrondse lijn van 150 kV. Dit is mogelijk door de beperkte lengte van de lijn en het relatief lage spanningsniveau (150 kV).
Meer info
 
 
GRID DATA
 
Interconnections
Interconnecties
System services
Systeemdienst
Consumption & generation
Verbruik en productie
 
MNA data
Gegevens MNA
Total solar forecast
Total solar forecast
Total wind forecast
Total wind forecast
 
 
 
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om u de nieuwsbrieven en communicaties van Elia te sturen. U kunt op elk moment gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief en in onze communicaties. Meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens is beschikbaar in ons privacybeleid.